רמלה - קרובה ללב שלך

,

חדשות איכות הסביבה

ניידת ניטור אוויר בפארק האומנים

בהמשך למדידות איכות אוויר שבוצעו בשכונת קריית מנחם בקיץ של שנת 2018 ולסיכום עם המשרד להגנת הסביבה להמשך ביצוע ניטור האוויר בעיר הוצבה בתאריך 16.4.19 ניידת ניטור אוויר בפארק האומנים.
הניידת תוצב לפרק זמן של כחודש וחצי ותנטר מדדי איכות אוויר כדוגמת חלקיקים ואבק.
יש לציין כי במדידות איכות אוויר קודמות שנערכו בעיר לא נמצאו חריגות במדדים שנבדקו.
ניתן לראות את הנתונים הנמדדים online,  באתר המשרד להגנת הסביבה בכתובת   http://www.svivaaqm.net/Default.rtl.aspx    
)יש להיכנס בלשונית בצד ימין ל"נתוני ניטור זמן אמת" - "תחנות ניידות" - "תחנה 7
 
 

חזרה
Facebook