רמלה - קרובה ללב שלך

,

אגף החינוך והנוער

רישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשפ"א

לרישום מהיר ונוח באמצעות אתר האינטרנט >>> ההרשמה באינטרנט נסגרה - יש לפנות לאגף החינוך
 
הרישום לבתי הספר עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשפ"א יחל ביום שני א' בשבט התש"ף ה - 27/01/2020 וימשך עד יום ראשון כא' בשבט התש"ף ה - 16/02/2020 ועד בכלל.

גילאי הרישום:

בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס' 32 התשע"ג-2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 8.7.2013:

כיתה א'- התאריכים: כ"ט בטבת התשע"ד -  01/01/2014 |  ט׳ בטבת התשע״ה-  31/12/2014

הורה זכאי לבחור אחד מן הזרמים הבאים: חינוך ממלכתי, חינוך ממלכתי דתי או מוכר שאינו רשמי.

הורה אשר יבחר לרשום את ילדו לבית ספר מוכר שאינו רשמי, יצטייד באישור מאותו מוסד המאשר קבלת התלמיד, ויבצע את הרישום באגף החינוך והנוער בלבד.

דרכי רישום:

1.       לרישום מהיר ונוח מומלץ להירשם באתר העירוני: ההרשמה נסגרה באינטרנט - יש לפנות לאגף החינוך על פי ההנחיות המפורטות באתר העירוני  (מיועד לתושבי רמלה בלבד). הרישום באתר יהיה פתוח רק בתקופת הרישום בלבד 27/01/2020 – 16/02/2020.

2.       הורים אשר בחרו שלא לרשום באמצעות האינטרנט:

רישום באגף החינוך והנוער, רח' שמשון הגיבור 15 קומה ב',  בימים א'-ה' בין השעות  8:00 - 13:00,  ובימים א' ו-ג' אחר הצהריים בין השעות  18:00-16:00 .

מסמכים לרישום:

1.שתי תעודות זהות של ההורים כולל ספח עם כתובת מעודכנת.

2.תעודות עולה (רק עולים חדשים).

3. אחד מחשבונות המים והארנונה האחרונים לצורך אימות כתובות.

4. הורים החיים בנפרד – מתבקשים להמציא כתב הצהרה והתחייבות לפיהם לא נמנע ענין הרישום. (הטופס מופיע באתר  העיריה, אגף החינוך, טפסים). לגבי הורים גרושים יש להביא הסכם גירושין + משמורת חתום ע"י בית משפט / כתב הצהרה והתחייבות (בצירוף ת.ז של ההורה הנוסף) לפיהם ניתן לבצע רישום.

5. ההזמנה שהתקבלה לרישום ילדכם לכיתה א.

6. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים - יש להציג את המסמכים הרלוונטיים במעמד הרישום: התלמיד ו/או הוריו  זכאים לקבלת התאמות נגישות לשירותי חינוך ולמבנה.
תלמידי החינוך הרגיל בעלי צרכים רפואיים הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב מסכן חיים ואשר עומדים      בקריטריונים הנדרשים לכך, זכאים לסיוע רפואי.

תושבים חדשים בעיר: הרישום באינטרנט הינו לתושבי העיר בלבד, מי שאינו רשום ברשות ויש ברשותו מסמכים המעידים על העתקת מקום מגורים לעיר בשנה"ל תשפ"א יהיה עליו להגיע לאגף החינוך והנוער למחלקת רישום ברחוב שמשון הגיבור 15 ולהציג בנוסף את המסמכים הבאים:

1. חוזה דירה/שכירות מקור + צילום.
2. טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשבץ תלמידים לבית-ספר חלופי במקרה בו מספר התלמידים, הנרשמים לבית-ספר מסוים, יעלה על יכולת הקליטה שלו.

מסירת פרטים שגויים באשר למקום המגורים של התלמיד מהווה רישום כוזב שהינו עבירה פלילית.
במקרה בו התגלה רישום כוזב - הרשות המקומית מוסמכת לפעול על פי חוק כנגד ההורים .

נא הקפידו על רישום במועד הרישום
 
רישום למוסד חינוכי, שנעשה שלא דרך אגף החינוך והנוער אסור  בהחלט והורה שמבצע רישום  באופן כזה אף עלול לסכן את ילדו, מאחר ואותו מוסד חינוכי אינו נתון לפיקוח בטיחותי ופדגוגי. 

זאת ועוד,  הרושם את ילדו למסגרת שאינה מאושרת על ידי הרשות ואינה נעשית דרך הרשות , לא יישמר מקום עבור ילדו במערכת החינוכית ברמלה.
 
 

تسجيل الأولاد للمدارس الإبتدائية للعام الدراسي 2020

1.   حسب  القانون الإلزامي التسجيل للمدارس الابتدائية لجيل السادسة (6) يقع على كل الأولاد من جيل 6 سنوات والذي يقع تاريخ ميلادهم من  1.1.2014 وحتى 31.12.2014.

2.   يحق للأهل اختيار الإطار التعليمي الملائم لهم: حكومي- حكومي ديني- عربي أو المدارس العربية الأهلية الغير معترف بها رسمياً.

3.   التعيين للمدارس سيكون حسب منطقة سكن الطالب.

مواعيد التسجيل:

اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27.1.2020  ولغاية يوم الأحد الموافق  16.2.2020.

يمكن التسجيل بإحدى الوسائل التالية:

أ‌.    التسجيل عبر الإنترنت وفق الموقع البلدي الآتي  حسب التعليمات المفصلة في الموقع (خاص لسكان الرملة فقط(.

ب‌.  التسجيل في قسم التربية والشباب بين أيام الأحد للخميس ما بين الساعات 13:00-8:00 وبالإضافة إلى أيام الأحد والثلاثاء بعد الظهر ما بين الساعة  الرابعة والسادسة مساءً (18:00-16:00) في شارع شمشون هجيبور 15.

  طلبات النقل:

بإمكان الأهل تقديم طلب لقسم التربية لنقل ابنهم من مدرسة لأخرى . حسب التواريخ المعطاة أعلاه وبعد تنفيذ مجرى التسجيل . يجب الاهتمام بتقديم طلب النقل بشكل مفصل مع إرفاق مستندات وأسباب مقنعة لطلب النقل.

الموعد الأخير لتقديم الاستئناف على المكان الذي حدد لتسجيل الطالب به سيكون لغاية 16.3.2020.

البلدية تحتفظ لنفسها الحق بتعيين الطلاب لمدرسة بديله في حالة يزيد بها عدد الطلاب المسجلين لمدرسة معينة والذي يفوق عن قدرة الإستيعاب الخاصة به 
חזרה
Facebook