רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 כללי

עיריית רמלה תגייס כ-90 מיליון ₪ למחזור ופריסת אגרות חוב ל-13 שנה

עיריית רמלה, חלוצת הנפקות האג"ח המוניציפאלי, חוזרת לשוק ההון. 10 שנים לאחר שהנפיקה אגרות חוב מוניציפאליות בסכום של כ- 140מיליון ₪, מנצלת העירייה, בראשות יואל לביא,  את סביבת הריבית הנמוכה למחזור ולפריסה של יתרת החוב לתקופה של 13 שנים. הצעה משותפת במתווה חדשני של Consulting Group  BDO ומיטב דש נבחרה למימון מלא של רכישת האג"ח. 
 
אגרות החוב הונפקו בשנת 2005, לתקופה של 15 שנים, באמצעות חברה ייעודית – החברה למימון רמלה (2005) בע"מ - וזכו לדירוג '+'ilA. במהלך השנים הועלה דירוג אגרות החוב ל ‘ilAA’. בשנים האחרונות מימון העיריות התנהל בזירת הבנקים והגיוס הנוכחי מחזיר למגרש המוניציפאלי את ערוץ המימון המוסדי תוך גיוון מקורות המימון.
את מהלך הגיוס החדש מוביל ראש עיריית רמלה יואל לביא, בשיתוף עם מנכ"ל העירייה עופר תודר וגזברית העירייה רוזה עללאל. יועצי הגיוס הם שאול בן שימול, שותף בחברת הייעוץBDO Consulting Group ו- Head of Project Finance & Corporate Debt Practices ורונית כהן, מנהלת יחידת חוב תאגידי. יועציה המשפטיים של עיריית רמלה הם עוה"ד מירי קמחי ודיקלה לביא פישר ממשרד פישר, בכר, חן, וול אוריון ושות'. מטעם מיטב דש מובילים את הגיוס ברק בנסקי מנהל ההשקעות הראשי ואבי ברקוביץ מנהל מערך האשראי. הרמטיק נאמנות המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות החוב הנוכחיים תשמש כנאמן בטוחות גם למיטב דש.
מיטב דש  וחברת הייעוץ BDO Consulting Group נבחרו לאחר הליך של קול קורא. המתווה המשותף שאושר בוועדת האשראי וההשקעות כולל ריבית אטרקטיבית ומשלב שיטה חדשה.
ע"פ המתווה הייחודי שהוצע ע"י Consulting Group BDO ומיטב דש, תפנה החברה למימון רמלה למחזיקי האג"ח בהצעה לרכוש מהם את אגרות החוב. החידוש במבנה המימון מתבטא בכך שהצלחת המתווה אינה תלויה במידת ההיענות של המחזיקים, היות ומיטב דש מתחייבת להעמיד לחברה הייעודית את התזרים הדרוש לפרעון האג"ח של מחזיק שיבחר שלא להיענות להצעה. כך, תראה העיריה לנגד עיניה לוח סילוקין אחד, פרוס ל-13 שנה, הזהה לחלוטין בכל שיעור היענות להצעה לפדיון המוקדם. 
משרדי הפנים והאוצר נתנו אישורם העקרוני למתווה.
יש לציין כי ב-26 באוגוסט, 2015, אשררה Standard & Poor’s Maalot את הדירוג ‘ilAA’ של החברה למימון רמלה ושינתה את תחזית הדירוג מ"יציבה ל"חיובית" . 
"ביצועיה התקציביים של העירייה ישתפרו בשנים 2015-2017. אנו מניחים כי עלייה בהכנסות מארנונה ומסים אחרים בעקבות השלמתם של כמה פרויקטי בנייה, וכן החזר הוצאות על השקעה מהממשלה יסייעו לרמלה לחזור לעודף תפעולי ולעודף אחרי הוצאות בתקציב הבלתי רגיל", מעריכים בחברת הדירוג מעלות. 
במעלות מציינים כי, "ביצועיה התקציביים של עיריית רמלה עשויים להתחזק אף יותר, אם תצליח להשיג מענקים רגילים גבוהים יותר מהממשלה ולהקטין את עלויות המימון באמצעות המחזור המתוכנן של איגרות החוב של החברה למימון רמלה". 
 
 
חזרה
Facebook