רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 כללי

אושר תקציב עיריית רמלה ל-2016

יורחב סל השירותים לתושב, יגדלו ההשקעות בחינוך, תקודם תכנית "ההתחדשות העירונית",  תמשך בנייתן של ההפרדות המפלסיות, פיתוח ובניית שכונות חדשות במסגרת הסכמי גג מול רשות מקרקעי ישראל, פיתוח השטחים הירוקים ושדרוג הביטחון האישי. תקציב עיריית רמלה ל-2016 יעמוד על 455.6 מיליון שקלים. למעלה מ- 135 מיליון שקלים הוקצו לחינוך. למעלה מ- 70 מיליון שקלים לרווחה. ראש העיר מר יואל לביא: תקציב 2016  ימשיך את מגמת ההתייעלות תוך כדי העמקתה ושמירה על רמה ושיפור איכות השירות לתושב 
מועצת עיריית רמלה אישרה את תקציב העירייה לשנת 2016 העומד על  כ-  455.6 מיליון שקלים. כמו כן אישרה מועצת העירייה תכנית מסגרת של תקציבי פיתוח לשנת 2016 . למעלה מ-135 מיליון שקלים הוקצו לחינוך ולמעלה מ- 70 מיליון שקלים לרווחה.תקציב 2016 גובש במהלך החודשים האחרונים על ידי הנהלת העירייה בראשותו של ראש העירייה מר יואל לביא, מ"מ ראש העירייה עו"ד מוטי יצחקי, מ"מ מנכ"ל העירייה הגב' איילת כהן, גזברית העירייה הגב' רוזה עללאל, ומנהלי המחלקות העירוניות השונות, זאת בהתייחס לתוכנית החומש שקבע ראש העירייה. את ישיבת המועצה ניהל מ"מ ראש העירייה מוטי יצחקי שציין, כי  תקציב 2016  הוא תוצר של אסטרטגיה עירונית ותכנון ארוך טווח המהווה מענה הולם להמשך פיתוח העיר והמשך מתן סל שירותים איכותי ומגוון לתושבי העיר.  תקציב 2016 גדול מ-11 מיליון שקלים מתקציב 2015. תקציב זה שם דגש על חינוך, רווחה, תבואה ושיפור פני העיר.                                                      
ראש עיריית רמלה יואל לביא: "במסגרת תקציבי הפיתוח ותב"רים הושקעו בשנה האחרונה למעלה מ-80 מיליון שקלים. תושבי העיר בוודאי רואים זאת. תנופת הפיתוח והבנייה הינה תוצר ליעדי תכנית החומש. תקציב 2016  ימשיך את מגמת ההתייעלות תוך כדי העמקתה ושמירה על רמה ושיפור איכות השירות לתושב. נמשיך לשמר ולהרחיב את סל השירותים לתושב, הרחבת מוסדות חינוך, גידול ההשקעות בחינוך, פיתוח ושדרוג התשתיות והדיור, והמשך פיתוח הפארקים והגנים הירוקים".   
לביא הוסיף, כי העירייה הציבה בראש העדיפויות את מימוש התוכנית ל"התחדשות עירונית" - בינוי פינוי, לחידוש פניהן של השכונות הוותיקות בעיר. "ישודרג המרחב הציבורי וערך הנדל"ן, תשופר חזות העיר ויגדל באופן משמעותי מצאי יחידות הדיור בעיר. השתתפות בפרויקט החשוב תניב לדיירים דירות גדולות ומרווחות יותר, ממוגנות וערכן הכלכלי יהיה גבוה מהדירות הישנות". כמו כן פועלת העירייה גם לפיתוח שכונות חדשות ובהם רמלה מערב ושכונת מכבי, זאת במסגרת הסכמי גג שנחתמו באחרונה, מול רשות מקרקעי ישראל, במסגרתם ייבנו בשלוש השנים הבאות למעלה מ- 7500 יחידות דיור. כמו כן תמשיך העירייה פעולותיה להגברת הביטחון האישי, שדרוג מערך המצלמות, חיזוק השיטור העירוני ועוד. בנוסף יושם דגש בשיפור הישגי הפרט, מענה לצורכי החינוך המיוחד, חיזוק החינוך הטכנולוגי לרבות בנושאי רובוטיקה, שדרוג יכולת ההוראה, בנייה ופיתוח תשתיות בתי הספר, הוספת שטחים ירוקים, חידוש פארקים, גידול והרחבת הפעילות בנושא הגינון ברחבי העיר, הניקיון והשקעות וקידום כל נושא התיירות. 
עו"ד מוטי יצחקי ציין, כי התקציב השנתי נבנה בהתאם ליעדי הנהלת העירייה וראש העירייה מר יואל לביא, והוסיף, כי שנת 2016 מציבה אתגר בכל האמור להכנת התקציב, מאחר שבעת הכנתו טרם אושר תקציב המדינה לשנת 2015-6.
יצוין, כי תקציב המדינה שיכלול על פי הצפי קיצוצים רבים לרבות גזרות כלכליות, עשוי להשפיע על צמצום הכנסות ממשרדי הממשלה השונים וכן ממיסים עירוניים. עו"ד יצחקי הודה לגזברית העירייה גב' רוזה עללאל ולכל צוות הגזברות ומנהלי המחלקות על תרומתם להכנת התקציב העירוני.
 
 
חזרה
Facebook