רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 כללי

הצעת חוק עזר לרמלה מניעת רעש התשע"ו-2015

בהתאם לחוק למניעת מפגעים, מוגשת בימים אלו  לחברי מועצת העירייה הצעה לחוק עזר לרמלה (מניעת רעש).התקנות למניעת מפגעים התשנ"ג 1992, אשר חוקקו מכוח חוק זה, אסרו ביצוע של פעולות ככלל, או בשעות מסוימות מפאת היותן גורמות לרעש חזק, או בלתי סביר.
יצוין, כי בשנת 2010 הותקנו התקנות למניעת מפגעים ע"י הוספה של שעות ומועדים בהם נאסר לבצע פעולות מסוימות וכן קביעת איסורים חדשים כגון: האיסור להפעיל נפצים, חזיזים וזיקוקין דינור וציוד גינון ומפוחי עלים. 
בהתאם לחוק למניעת מפגעים, רשאית העירייה לקבוע בחוקי העזר העירוני הוראות חדשות שיסטו מההוראות אשר נקבעו בתקנות למניעת מפגעים 1992 וזאת בכפוף לאישור מועצת העיר והשר להגנת הסביבה.  לדבריו הצעת חוק העזר לרמלה המוצע הינו חוק עזר מעודכן ביחס להוראות התקנות הארציות ומכיל בתוכו הוראות המתאימות יותר לצביונה של העיר והאירועים הציבוריים הרבים המתקיימים בה בתחומי חינוך, תרבות וספורט.
בחוק העזר מוסדרים בין היתר היתרים לראש העירייה לאשר פעילות במסגרת לילה לבן וארבעה אירועים נוספים בשנה, בהם לא יחולו הוראות סעיף 2 לחוק העזר (לא יגרום אדם לרעש חזק, או בלתי סביר....) וניתן יהיה לקיים אירוע עד השעה 01:00. יודגש, כי חוק העזר כפוף לאישור מועצת העיר ואישור המשרד להגנת הסביבה.

- לקריאת הצעת החוק לחצו <כאן>

- לקריאת החוק לחצו <כאן>
חזרה
Facebook