רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 כללי

יימשכו ההנחות המרביות בארנונה גם ב-2016

אושר צו הארנונה לשנת 2016. מועצת עיריית רמלה אישרה ברוב קולות את צו המיסים 
ל- 2016. המועצה אימצה המלצות העירייה בנושא תעריפים והנחות. ראש עיריית רמלה יואל לביא: "הניהול הפיננסי היעיל מאפשרים לעירייה להשקיע בתושב, בהנחות מרביות המותרות עפ"י חוק ובעיקר במתן סל שירותים מגוון ואיכותי" 
מועצת עיריית רמלה אישרה  (יום רביעי 24.6.15) ברוב קולות את צו המיסים ושיעור העלאת הארנונה בהתאם לתקנות לשנת 2016.  המועצה אימצה החלטת משרד הפנים שקבעה, כי שיעור עדכון האנונה לשנת 2016 מושפע ממדד המחירים לצרכן וכן ממדד השכר הציבורי, כפי שהיה ידוע נכון ל-20 במאי 2015. על פי חישוב זה, שיעור עדכון הארנונה לשנת 2016 , ביחס לתעריפי ינואר 2015, יעמוד על 1.27% בלבד.                                                                                                    
ראש העירייה יואל לביא ציין, כי בשל ניהול פיננסי אחראי ומאוזן לצד התייצבות קופת העירייה בשנים האחרונות, החליטה העירייה גם השנה, לאמץ את שעורי ההנחות לנכסי מגורים, בשיעורם המרבי המותר עפ"י התקנות. לביא הוסיף, כי תעריפי הארנונה למגורים בעיר הם מהנמוכים בארץ. "הניהול הפיננסי היעיל מאפשרים לעירייה להשקיע בתושב, במתן ההנחות המרביות לזכאים המפורטות בתקנות ההסדרים במשק המדינה, ובעיקר במתן סל שירותים מגוון ואיכותי, בפיתוח שטחי מסחר ותעסוקה, פיתוח והשקעות גדולות בחינוך וברווחה".                                                                                                              
מנהלת מחלקת ההכנסות בעירייה הגב' נירית טננבאום הדגישה, כי על אף תעריפי הארנונה הנמוכים, יחסית, סל השירותים לתושב הינו בין הטובים בארץ וזאת הודות להתנהלות כספית נכונה, במקביל לשמירה על שרות יעיל לתושב.
חזרה
Facebook