רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 כללי

רמלה. אושר דוח הממונה על תלונות הציבור ל-2014

מועצת עיריית רמלה אישרה את דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2014. דו"ח הממונה על תלונות הציבור ומבקר העירייה מר יהושע קלפוס הוגש לראש העירייה מר יואל לביא, בהתאם להוראות החוק. 
הדוח מתייחס לתקופה שבין ינואר 2014 לדצמבר 2014 ועוסק בשורה של נושאים הקשורים לתפקידה ואחריותה של העירייה. מהדוח עולה, כי 92 פניות הוגשו ע"י תושבי העיר בנושאי הנדסה, תברואה ורישוי עסקים, פיקוח וחניה, חינוך, רווחה, הכנסות ועוד. סה"כ נמצאו  67 פניות בלתי מוצדקות ו-25 מוצדקות שטופלו ע"י אורגני העירייה השונים. ראש עיריית רמלה יואל לביא, הודה למבקר העירייה יהושע קלפוס, על עבודתו וציין, כי העירייה רואה חשיבות רבה בביקורת ובטיפול מקצועי בפניות ותלונות התושבים, תיקון הליקויים והפקת לקחים.
חזרה
Facebook