רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 כללי

ראש עיריית רמלה יואל לביא בנושא פתיחת הקניון בשבת: אני מאמין ומקווה שהקניון יפעל בשבת כמקום בילוי, למען בני הנוער ותושבי העיר

יואל לביא: אני מתכוון להקדיש דיון מועצה לנושא. מסקר בקרב הציבור שנערך ע״י חברת הניהול של קניון יזרעאלי, עולה כי , 70% מקרב הציבור מתכוונים לערוך קניותיהם בקניון, 58%  רוצים שהקניון יהיה פתוח בשבת. אני נגד כפייה דתית, אני בעד שאדם יחיה ע״פ אמונתו ונכבד זה את זה. אני מאמין ומקווה שהקניון יפעל בשבת, וישמש כמקום בילוי ורקמת החיים העדינה הקיימת בין המגזרים השונים בעיר, בכלל זה דתיים וחילוניים תמשיך להתקיים, ללא זעזועים ומתוך כבוד הדדי
 
התקשורת המקומית עסקה בשבוע האחרון בסוגיית פתיחת קניון עזריאלי בשבת.
ראש העירייה מר יואל לביא, סבור שיש מקום לתת לציבור חופש בחירה בהחלטתו להשתמש בקניון או להימנע, משימוש בו וציין, כי מועצת העיר תדון בנושא בקרוב.  לביא הוסיף כי  "היוזמה להקמת הקניון נבעה בין היתר, מרצון לספק, מקום בילוי שמור ומאובטח לנערים ונערות , שאינם בעלי רישיון רכב".                                                     

ראש העיר הדגיש: "עירנו, עיר מעורבת, פלורליסטית, פועלת מתוך עקרונות ליברליים, מחנכת ופועלת לכבד השונות ולכבד האחר. מתוך עקרונות וערכים אלה מי שיבחר לבלות בקניון בשבת, אני יכבדו, כפי שאני מכבד מי ששומר שבת, מקיים מצוות ומסורת, כל אדם לפי אמונתו. עצם פעילותו של הקניון בשבת, לכאורה, לטענת אנשים בציבור בעיר, תגרום לחילול שבת, וזו טענה שאינה מחזיקה מים, כי מי ששומר שבת ימשיך לשמרה, ומי שאינו שומר שבת, אם הקניון יהיה סגור, ייסע בשבת למקום בילוי אחר, כפי שהוא נוהג כיום.

העירייה (לא גוף פרטי, כמו קניון עזריאלי), מפעילה בעצמה, מתקני ספורט, בכללם בריכת שחיה בשבתות וחגים, האם נפסיק השרות לתושב ?                                                       

לביא הדגיש: "אני נגד כפייה דתית, אני בעד שאדם יחיה על-פי אמונתו ונכבד זה את זה. חוק העזר העירוני, אינו מתיר פעילות מסחרית בשבת, אלא רק לבני דתות אחרות לדת היהודית. אני מתכוון להקדיש דיון מועצה לנושא. מסקר בקרב הציבור, שנערך על-ידי חברת הניהול של קניון יזרעאלי, עולה כי 70% מקרב הציבור (סטטיסטית) מתכוונים לערוך קניותיהם בקניון ,58%  רוצים שהקניון יהיה פתוח בשבת. אוסיף ואדגיש, כי העירייה אינה אוכפת חוק העזר העירוני בדבר פעילות עסקים בשבת עשרות שנים. אני מאמין ומקווה שהקניון יפעל בשבת, למען אותם נערים, נערות ואחרים שהמקום השמור והמאובטח, ישמשם כמקום בילוי הסמוך לביתם, ורקמת החיים העדינה הקיימת בין המגזרים השונים בעיר, בכלל זה דתיים וחילוניים תמשיך להתקיים ללא זעזועים ומתוך כבוד הדדי".
 
 
חזרה
Facebook