רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 כללי

מועצת עיריית רמלה אישרה את דוח מבקר העירייה ל- 2013

ראש עיריית רמלה יואל לביא בירך על הביקורת, הודה למבקר העירייה והדגיש: בקרה נועדה להשפיע על תהליכים במהלך ביצועם וביקורת מיועדת לניתוח התהליכים שהביצוע שלהם הושלם.  מבקר העירייה יהושוע קלפוס: דוח הביקורת מהווה כלי עזר לניהול תקין במערכת העירונית, לרבות קידום תהליך נשיאה באחריות ציבורית ובעיצוב נורמות ארגוניות אישיות
 
מועצת עיריית רמלה אישרה את דוח מבקר העירייה לשנת 2013. בהתאם לחוק הגיש מבקר העירייה מר יהושוע קלפוס, לראש העירייה יואל לביא, את הדו"ח על ממצאי הביקורת שערך. נושאי הביקורת שנבדקו נבחרו בהתאם לשיקול דעת המבקר, בקשת ראש העירייה והמלצות ועדת הביקורת. דוח הביקורת המסכם בכל אחד מהנושאים שנבדקו, נערך לאחר קבלה ובדיקת התייחסות של היחידה המבוקרת.                                                              
ראש עיריית רמלה יואל לביא ציין, כי מינהל ציבורי תקין מחייב קיום קבוע של מערכת בקרה וביקורת ואמר: "בקרה נועדה להשפיע על תהליכים במהלך ביצועם וביקורת מיועדת לניתוח התהליכים שהביצוע שלהם הושלם".  לביא הודה למבקר העירייה מר יהושוע קלפוס על שעשה עבודתו בנאמנות וברמת אמינות גבוהה, תוך גילוי רגישות רבה לאתיקה של עובדי ציבור וקיום מחויבות של מוסד ציבורי כלפי האזרח, ולעובדי העירייה שדאגו לתיקון הליקויים ולשיפור השירות לתושב. בדוח כלולות המלצות שיביאו לקידום המינהל הציבורי בעירייה ולצמצום היקף הליקויים והחריגות באותם התחומים שנבדקו. דוח מבקר העירייה 2013 עוסק בשורה של נושאים בהם: המוקד העירוני, השירות לתושב, ניהול מלאי, מט"ש איילון, מעקב אחרי תיקון ליקויים ועוד.

מבקר העירייה מר יהושוע קלפוס, הודה לראש העירייה וחברי המועצה על האמון וציין , כי הדוח בוצע בהתאם לתוכנית העבודה השנתית במסגרתה נערכה הביקורת.                      

קלפוס: "אני רואה חשיבות רבה בדוח הביקורת המהווה נדבך חשוב במערכת שלטון החוק וכלי עזר לניהול תקין  במערכת העירונית, לרבות קידום תהליך נשיאה באחריות ציבורית ובעיצוב נורמות ארגוניות אישיות. ראויה לציון התייחסותו של ראש העירייה מר יואל לביא לעבודת הביקורת ולשיתוף הפעולה המלא לו זוכה המבקר ממנכ"ל הרשות מר עופר תודר, הגזברית הגב' רוזה עללאל, יו"ר  הוועדה לענייני ביקורת חבר המועצה מיכאל וידל, חברי הוועדה לענייני ביקורת, מנהלי היחידות וכלל 
מבוקרים ואורגני העירייה על שיתוף הפעולה ומימוש המלצות הדוח". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חזרה
Facebook