רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 כללי

לידיעת ציבור רוכבי האופניים החשמליים בקרוב תקנות חדשות להסדרת האכיפה בסוגיית האופניים החשמליים

ועדת הכלכלה של הכנסת בשיתוף משרד התחבורה ומשטרת ישראל אישרה עקרונית את התוכנית לקביעת שורה של תקנות והסדרת האכיפה בסוגיית האופניים החשמליים. הנושא הובא לשולחנם של כלל הגורמים המטפלים בשל תלונות רבות בנושא השימוש בקרב בני נוער ובוגרים באופניים חשמליים.  מנכ"ל עיריית רמלה עופר תודר הדגיש, כי אם פרסומם הרשמי של התקנות כמתחייב בחוק, יפורסמו הנחיות מחייבות ומתאימות לכלל בעלי האופניים החשמליים.  על פי התכנון, עם פרסום התקנות הרשמיות תועבר סמכות האכיפה לפקחי הרשויות המקומיות ויותקנו תקנות וסנקציות בהתאם.                                                                                                                                  

בין היתר החליטה הוועדה בשלב זה לבחון את התקנות הבאות הממתינות לפרסומן הרשמי: הרכיבה על אופניים חשמליים מותרת מגיל 14 ומעלה, מגיל 14 ועד גיל 16 הרכיבה תוגבל לשבילי/ נתיבי אופניים, מדרכות בהעדר שבילי אופניים, החל מגיל 16 ומעלה הרכיבה לא תותר על מדרכות, אלא רק על שבילי אופניים או על שול הכביש בהעדר שבילי אופניים, חלה חובת חבישת קסדה ומתוכננת גם הגבלה של מהירות נסיעה והספק מנוע. 
 
 
 
 
חזרה
Facebook