רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2016 - חינוך

מידע לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ז ברמלה

הורים יקרים לקראת שנה"ל תשע"ז אגף החינוך והנוער יפעיל מוקד טלפוני למתן מענה לתושבים:

ימי פעילות המוקד:
 
יום ד' 31/8 משעה 8:30 - 19:00 | יום ה' 1/9 יום ה' 7:15- 18:00 | יום ו' 2/9 משעה 7:30- 12:30
 
טלפונים של אגף החינוך והנוער:
 
08-9771501 | 08-9771537 | 08-9771456 | 08-9771506 | 08-9771512
 
גני ילדים: 08-9771530 | 08-9771528 | 08-9771529
 
בתי ספר: 08-9771423 | 08-9771516
 
הסעות: 08-9771502 | 08-9771507
 
חינוך מיוחד: 08-9771585 | 08-9771505
 
הימים הראשונים ללימודים במוסדות החינוך (גני ילדים) - הנחיות כלליות
 
בכל הגנים, היום הראשון ללימודים יתחיל בשעה 07:55.
 
בגנים לגילאי חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון.
 
בגנים שמבקרים בהם ילדים בני 3-4 יתקיימו הלימודים ביום הראשון עד השעה 10:00, ביום השני עד השעה 11:00 ומהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם.
 
ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן הילדים, ישהו בגן מן היום הראשון עד תום יום הלימודים.
 
בגני יוח"א, ביום הראשון והשני לשנת הלימודים יסתיימו הלימודים בשעה 14:00. מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, עד השעה 16:00.
 
בגנים של החינוך המיוחד לגילאי 4-3 הנקלטים לראשונה יתקיימו הלימודים ביום הראשון עד השעה 11:00, וביום השני עד השעה 13:00. מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, על פי שעות הפעילות של המסגרת, בהתאם לאפיון החריגות של כיתות הגן.

לגבי הזנה - בתאריך 4/9 יום ראשון (היום השלישי ללימודים)  - הזנה מלאה.  
 
 
חזרה
Facebook