רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקולים

פרוטוקולים

ועדת תמיכות מקצועיות

קרא עוד - ועדת תמיכות מקצועיות

ועדת שמות למקומות ציבוריים

קרא עוד - ועדת שמות למקומות ציבוריים

ועדת משלחות וקשרי חוץ

קרא עוד - ועדת משלחות וקשרי חוץ

הועדה להנחות באגרות פיתוח

קרא עוד - הועדה להנחות באגרות פיתוח
Facebook