רמלה - קרובה ללב שלך

,

טפסי חינוך להורדה

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרויקט השאלת ספרים - החזר כספי תשע"ט בית הספר שחקים
2.
פרויקט השאלת ספרים - החזר כספי תשע"ט בית הספר אחווה
3.
מזנקים קדימה בחינוך
4.
רשימת גני ילדים ברמלה 2019-2020
5.
נספח ז' טופס התחייבות ההורים בפנייה לוועדת חריגי גיל (גני ילדים) 2019-2020
6.
נספח ו' טופס פנייה לוועדת חריגים למועד הקבוע בעת הרישום לגני הילדים 2019-2020
7.
كتب البيان والتعهد للتسجيل المدرسي כתב הצהרה והתחייבות הורים עצמאיים 2019-2020
8.
כתב הצהרה והתחייבות הורים עצמאיים 2019-2020
9.
גני הילדים – הנחיות לרישום באינטרנט לשנת הלימודים תש"פ 2019-2020
10.
חוברת רישום גני ילדים 2019-2020 תש"פ
11.
כתב הצהרה והתחייבות הורים עצמאיים לצרכי רישום לבית הספר תש"פ
12.
הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט לבית ספר לשנה"ל התש"פ - כיתה א' בלבד
13.
רשימת בתי הספר ואזורי הרישום לקראת שנת הלימודים התש"פ
14.
טופס החזר נסיעות לתלמידים לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019
15.
רישום לחינוך העל יסודי תשע"ט 2018-2019
16.
החזרי הסעות המוכר שאינו רשמי
17.
طلب للتسجيل المدرسي - כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום לבית הספר
18.
הישגים ופרסים בחינוך 2016 - בתי ספר
19.
זכאות להחזר נסיעות בתחבורה הציבורית – בחינוך הרגיל
חזרה לעמוד הקודם
Facebook