רמלה - קרובה ללב שלך

,

חדשות רצות

בית הדין למשמעת פיטר עובד שאיים על הממונה עליו

בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות, קיבל את עמדת עיריית רמלה וגזר על עובד עירייה פיטורים לאלתר, בגין איומים והתנהגות שאינה הולמת עובד רשות מקומית. בית הדין: מעשיו של העובד מחייבים הטלת אמצעי משמעת הולם ומרתיע שיקעקע התנהגות אלימה , פגיעה באדם אחר, במשמעת ובתדמית הרשות

בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות, קיבל את עמדת עיריית רמלה וגזר על עובד עירייה פיטורים לאלתר, זאת בגין הרשעתו בביצוע התנהגות שאינה הולמת עובד רשות מקומית. מגזר הדין עולה, כי העובד נכנס למשרד הממונה עליו, צעק ואיים עליו עד שהממונה חשש לחייו.

שופטי בית הדין למשמעת עו"ד עינת איילון, מר שלום פישביין ומר שאול סלומקה דחו את טיעוני ב"כ העובד עו"ד פבל מרוז, כי מדובר באירוע נקודתי וכי נהג כך בעקבות התנכלות הממונה עליו. השופטים קיבלו את עמדת ב"כ העירייה עו"ד סופי ויטלם, כי מדובר בעובד ציבור אשר אמור לשמש דוגמה ואמון על הסדר הציבורי ושמירת החוק ויש למצות את הדין במקרה כזה. תוך שהם קובעים בגזר הדין בין היתר, כי הם רואים חומרה יתרה "בעובדה שהנאשם איים על הממונה עליו במהלך יום העבודה זאת ועוד, התנהגותו של הנאשם פגעה במרקם היחסים בינו לבין הממונה עליו, במעמדו של מנהלו בעיני עובדיו האחרים ובמשמעת המצופה מעובדים ברשויות". כן קבע בית הדין, כי התרשם לאורך כל הדיון מחוסר הרצון הבולט של הנאשם לקבל את מרות הממונה עליו וכי לא הביע חרטה ולא לקח אחריות על מעשיו.

בית הדין: "אנו סבורים, כי מעשיו של העובד מחייבים הטלת אמצעי משמעת הולם ומרתיע שיקעקע התנהגות אלימה בקרב עובדי רשויות ויעביר מסר בלתי מתפשר לפיו התנהגות זו אינה משתלמת ואינה עוברת לסדר היום. לצערנו לא התרשמנו שהנאשם הפנים את מעשיו, הנאשם לא הפנים, כי פגע באדם אחר, במשמעת ובתדמית הרשות. אנו קובעים, כי יוטל על העובד אמצעי משמעת של פיטורים לאלתר תוך שמירה על זכויותיו הסוציאליות".

All news
Facebook