רמלה - קרובה ללב שלך

,

חדשות רצות

הודעה לספקים וקבלנים המבקשים להשתתף במכרזי זוטא של עיריית רמלה

עיריית רמלה מודיעה כי הינה מעדכנת את ספר הקבלנים והספקים ,למכרזי זוטא של העירייה.

ספקים/קבלנים המעוניינים להירשם בספר הקבלנים /ספקים של העירייה למכרזי זוטא מוזמנים להגיש בקשה שתפרט את תחומי עיסוקם, כתובת מעודכנת ומספרי טלפון ,פקסים ומיילים.

 

כל ספק/ קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי העירייה ניתן להירשם דרך ההליך המקוון באתר העירייה תחת תפריט מכרזים ודרושים שבתחתית עמוד הבית. ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים.

 

בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.

All news
Facebook