רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2018 - כללי

אושר הדין וחשבון של הממונה על תלונות הציבור ברמלה

מועצת עיריית רמלה אישרה השבוע את הדין וחשבון שהגיש הממונה על תלונות הציבור  ומבקר העירייה מר יהושוע קלפוס. הדוח הוגש במסגרת הוראות החוק הקובע, כי הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש העיר מיכאל וידל, דין וחשבון על פעולותיו בנושא.

מר קלפוס ציין, כי מהדוח שכתב עולה, שבתקופה שבין ינואר 2017 לדצמבר 2017 הועברו לטיפולו תלונות בנושאים הקשורים לתפקידה ואחריותה של העירייה במחלקות העירייה השונות בהם הנדסה, ספורט ואירועים,תברואה,פיקוח וחנייה, גינון ועוד.

מהדוח עולה, כי ב-2017 הוגשו 42 תלונות ע"י תושבים ואו באמצעות מוסדות ממשלתיים שונים המטפלים בפניות הציבור, וכי 36 תלונות נמצאו בלתי מוצדקות, ו-6 בלבד נמצאו מוצדקות, המהווים 14%.

רה"ע מיכאל וידל, הודה למבקר העירייה יהושע קלפוס, על פעילותו המקצועית  בביקורת ובטיפול בפניות ותלונות התושבים, תיקון הליקויים והפקת לקחים. 

חזרה
Facebook