רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2018 - כללי

מועצת עיריית רמלה אישרה את דוח מבקר העירייה ל- 2017

מועצת עיריית רמלה אישרה את  דוח מבקר העירייה ל- 2017
עיריית רמלה: מינהל ציבורי תקין מחייב קיום קבוע של מערכת בקרה התורמת לניהול יעיל ותקין של המערכות
העירוניות. מבקר העירייה יהושוע קלפוס: דוח הביקורת מהווה כלי עזר לניהול תקין לרבות קידום תהליך נשיאה
באחריות ציבורי ובעיצוב נורמות ארגוניות אישיות
מועצת עיריית רמלה אישרה את דוח מבקר העירייה לשנת 2017. בהתאם לחוק הגיש מבקר העירייה מר יהושוע קלפוס,
לראש העיר, את הדו"ח על ממצאי הביקורת שערך. מבקר העירייה מר יהושע קלפוס ציין, כי חלק מהערות לדוח 2017 ניתנו ע"י ראש העיר לשעבר וחלק נעשו ונגעו לתקופת כהונתו של ראש העיר הנוכחי.

נושאי הביקורת שנבדקו נבחרו בהתאם לשיקול דעת המבקר, בקשות ראש העיר והמלצות הוועדה לענייני ביקורת.  יש לציין, כי דוח הביקורת המסכם בכל אחד מהנושאים שנבדקו, נערך לאחר קבלה ובדיקת התייחסות של היחידה המבוקרת.

מעיריית רמלה נמסר, כי מינהל ציבורי תקין מחייב קיום קבוע של מערכת בקרה וביקורת התורמת לניהול יעיל ותקין של המערכות העירוניות.

בעירייה הודו למבקר העירייה על שעשה עבודתו בנאמנות וברמת אמינות גבוהה, לחברי הוועדה לענייני ביקורת ולעובדי העירייה שדאגו לתיקון הליקויים ולשיפור השירות לתושב.              

בדוח כלולות המלצות שיביאו לקידום המינהל הציבורי בעירייה ולצמצום היקף הליקויים והחריגות באותם התחומים שנבדקו.

דוח מבקר העירייה 2017 עוסק בשורה של נושאים בהם: תהליכי עבודה פנים-ארגוניים במחלקת הרווחה,  שילוט ופרסום, היטל השבחה, בדיקת נאותות תשלומי הוראות קבע של העירייה לגורמי חוץ, נוכחות עובדים,  התנהלות מרכז גולני, אכיפה בשוק העירוני, רכש וטובין, מעקב  אחר תיקון ליקויים ועוד.

יש להדגיש, כי בפרק האכיפה בשוק, קבע המבקר כי "לא נמצא בסיס עובדתי לטענה, כי מתקיימת בשוק אכיפה סלקטיבית".

מבקר העירייה מר יהושוע קלפוס, הודה לרה"ע ולחברי מועצת העיר על האמון וציין, כי הדוח בוצע בהתאם לתוכנית העבודה השנתית במסגרתה נערכה הביקורת.   

קלפוס: "אני רואה חשיבות רבה בדוח הביקורת המהווה נדבך חשוב במערכת שלטון החוק וכלי עזר לניהול תקין במערכת העירונית, לרבות קידום תהליך נשיאה באחריות ציבורית ובעיצוב נורמות ארגוניות אישיות".

עוד הוסיף המבקר, כי בעירייה רואים חשיבות רבה בתהליכי תיקון הליקויים ובשל כך החליטה העירייה למנות מנהלת בכירה שתפקידה בין היתר הוא לטפל בממצאי דוח המבקר ותיקון הליקויים.
 
חזרה
Facebook