רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2018 - כללי

לא נמדדו חריגות במדדי איכות האוויר שנוטרו בנאות מנחם בגין ברמלה

דוח  איכות אוויר מיוחד של המשרד להגנת הסביבה קובע:
לא נמדדו חריגות במדדי איכות האוויר שנוטרו בנאות מנחם בגין ברמלה

הבדיקה בוצעה לבקשת עיריית רמלה ותושבי השכונה במטרה לבחון את נושא זיהום האוויר. מבדיקת ניידת הניטור עולה, כי לא נמצאו חריגות בכל תקופת הניטור  מערך הסביבה היממתי וכי נמדדו ריכוזים נמוכים של מזהמים

במסגרת פעילות עיריית רמלה היחידה לאיכות הסביבה, הוצבה בחודשים מאי –אוגוסט 2018 ניידת מיוחדת לניטור אוויר בשכונת נאות מנחם בגין ברמלה. כזכור הוצבה הניידת המיוחדת במקום, בהתאם לבקשת העירייה מהשר להגנת הסביבה ח"כ זאב אלקין,  בביקורו בעיר.

התחנה הוצבה בעקבות פניות תושבים לעירייה בנושא זיהום אוויר והנושא קיבל עדיפות בטיפול מול השר וגורמי משרדו. מנכ"ל העירייה רונן עזריה, הודה לשר וצוותו על ההיענות המהירה וציין, כי התחנה הניידת בדקה את איכות האוויר בשכונה. מנהלת המחלקה להגנת הסביבה בעירייה שרון אטנר ציינה, כי התחנה בדקה את ריכוז החלקיקים (אבק) באוויר ונתונים נוספים על איכות האוויר.

מנתוני דוח איכות האוויר של הניידת כפי שפרסם המשרד להגנת הסביבה עולה, כי  בין החודשים 29.5-22.8 השנה, הוצבה בנאות בגין ניידת הניטור שמדדה את הנתונים באופן מקוון (online).  הניידת ניטרה אבק ומזהמי אוויר שונים ממקורות תעשייתיים ומכבישים הסמוכים לשכונה. יצוין, כי במשך כל זמן המדידה לא נמדדו חריגות במדדי איכות האוויר שנוטרו והערכים שנמדדו היו נמוכים. דוח המדידה שהופק ע"י המשרד להגנת הסביבה יפורסם באתר העירוני.  במסגרת הדוח המליץ המשרד להגנת הסביבה להציב ניידת ניטור בעונה הקרה בהתאם לתכנית העבודה לבחינת מדדי איכות האוויר בחורף.
 
חזרה
Facebook