רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

מועדי פינוי פסולת ברחוב הרצל

                             
                                                                              דצמבר  2015

מועדי פינוי פסולת ברחוב הרצל

בעל עסק יקר ,  
בכדי לשמור על ניקיון וחזות העיר החל מתאריך 6.10.14 בעל עסק ברחוב הרצל חויב לדאוג לכלי קיבול פרטי וכן להחזיקו בשטח עסקו / שטח פרטי בלבד
הוצאת פסולת יומית לצורך פינוי תבוצע כל יום בשעה 11:00 בלבד
לאור האמור יש להוציא את הפסולת לא לפני שעה 10:30 ולא אחרי שעה 11:00

העובר על חוק עזר שמירת הסדר והניקיון (תש"ס 2000)ייקנס על ידי פקחי העירייה. 
בברכה, אלי קקוב, מ"מ (סגן )מנהל - מח' שיטור פיקוח ומוקד עירוני

חזרה
Facebook