רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

דוכנים באירועי הקיץ לבעלי עסקים

מפעילי דוכנים בערב יום העצמאות 2016, רשאים להירשם להצבת דוכן באירועי הקיץ, תמורת תשלום של 1,000 ₪ נוספים.

 

יש לפנות למחלקת רישוי עסקים בעירייה 08-9771450/7, לא יאוחר מיום 15/6/16

 

חזרה
Facebook