רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

ביצוע סקר ומדידת נכסים ברחבי העיר

תושבי העיר היקרים, 
הרינו להביא לידיעתכם כי :

        א.        בימים אלה החלה העירייה בביצוע סקר לתיעוד ומיפוי של כל הנכסים בשטח השיפוט העירוני.

        ב.        מטרת הסקר הינה לבדוק את גודל הנכס והשימוש הנעשה בו וליצור אמת מידה אחידה לתשלום ארנונה על ידי כל בעלי ומחזיקי הנכסים בעיר.

         ג.        הסקר יבוצע על ידי חברת "מילגם" המתמחה בביצוע סקר תיעוד, מיפוי, מדידות ובחינת התאמת שטח הנכסים לצו הארנונה של העירייה.

        ד.        הסקר יבוצע באופן אחיד ויכלול את כל הנכסים בתחום שיפוט העירייה. הסקר יימשך כשנתיים ימים.

        ה.        כל המידע שייאסף ייקלט בבסיס נתונים ממוחשב ומצולם בעירייה, אשר יאפשר בבוא העת לעדכן את הנתונים הרשומים במערכת המחשוב של העירייה ולהתאימם למצב הקיים בשטח.

                                                                  

תודה על שיתוף הפעולה.
מחלקת הכנסות, עיריית רמלה


חזרה
Facebook