רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

התייחסות ראש עיריית רמלה, יואל לביא לנושא האבטחה בגני הילדים ברמלה

הורים יקרים,
אבטחת מוסדות חינוך והביטחון האישי מצויה באחריות משטרת ישראל שבוחנת נקודתית כל מקום הנדרש לאבטחה. המשטרה כאמור היא הקובעת והיא המכתיבה. החלטות המשטרה בהקשר לאבטחת מוסדות חינוך וגני ילדים מבוססת על הערכות מודיעין, ניסיון עבר, שיקול דעת נקודתי להליכים המתרחשים בזמן נתון. יש אבטחה המבוססת על שומר/ מאבטח צמוד לאתר, במקרה זה אשכול גנ"י ויש אבטחה המבוססת על מעגלי אבטחה לא צמודי אתר/גן. יודגש, כי המשטרה החליטה שלא להציב שמירה צמודה! לאור החלטת המשטרה בעניין, החליטה העירייה לממש בכל שכונה סיור ממונע לטובת אבטחת גני הילדים מתוך תקציב העירייה. הבעיה איננה תקציבית! קביעת רמת כוננות בישוב לא נקבעת על פי תחושת בטן של אימא, אלא צריכה להיות מבוססת על מודיעין, הערכות מצב, הכרת מעגלי האבטחה ועוד. אינני מוכן לעשות את האבחנה שאשכול גנ"י צריך אבטחה וגן בודד לא, או בין השעות 07:30- ל-14:30 יהיה מאבטח ואחרי זה ילדים במועדוניות, בפעילות חוגים, לא צריכים אבטחה ושמירה. 
החלטות ביטחוניות בחלקן כוללות שיקולי סיכון, כאשר המשטרה נושאת באחריות לנושא. ברור לכל שמשטרת ישראל נוטלת סיכונים ולמעשה אין ביטחון הרמטי לשום תכנית אבטחה במדינת ישראל וגם לא הייתה כזו. איני יכול לשנות החלטות בגלל תחושות בטן. אנו מכבדים את הדאגה של התושבים לשלום הילדים במוסדות החינוך!! העירייה מתנהלת בהתאם להנחיות המשטרה כשכרגע אינן מחייבות שינוי מערכתי. העירייה בשיתוף המשטרה מקיימת על בסיס קבוע הערכות מצב ונותנת מענה ראוי לפי הערכת סיכונים משתנים. יובהר, כי לא ניתנו ע"י המשטרה וכוחות הביטחון לעירייה כל הנחיות לפיהן השתנו ההנחיות הקובעות שינוי באשר למדיניות האבטחה. 
יש לציין, כי סיורי האבטחה בתגבור הפיקוח, השיטור העירוני והמשטרה יימשכו וכי כל גני הילדים בעיר מצוידים במערכת מצלמות במעגל סגור, כך שבכל רגע נתון יכולה הגננת לראות את המתרחש בשער הגן. 
 
בברכה, יואל לביא, ראש העיר. 
 
להלן תגובת משרד החינוך בנושא האבטחה בגני ילדים כפי שפורסמה בעיתון מעריב:                                             
במשרד החינוך הפנו לחוזר מנכ"ל בנושא התקף החל מ-8 בנובמבר 2016 ולפיו "ככלל אין אבטחה צמודה בגני ילדים, להוציא גני ילדים ואשכולות גני ילדים שאושר להם מאבטח על ידי משטרת ישראל ועל פי החלטתה". עוד כתוב בחוזר מנכ"ל כי "על משטרת ישראל במסגרת אחריותה הכוללת לביטחון הפנים חלה גם האחריות המלאה לאבטחת מוסדות החינוך. אבטחת מוסדות החינוך, ובכללם גני הילדים, תתבצע באחריות משטרת ישראל בהתאם לשיקוליה המקצועיים והמבצעיים של המשטרה ועל פי הקריטריונים שייקבעו על ידה תוך התבססות על אבטחה נקודתית ומרחבית". 
 
לקריאת הכתבה במעריב: http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-570261
 
 
חזרה
Facebook