רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

התייחסות העירייה - מצב הגינון בקריית האומנים

הננו מבקשים להביא לידיעת תושבי קרית האומנים, כי העירייה רואה חשיבות רבה בקידום כל נושא איכות הסביבה, שיפור חזות העיר, שדרוג הגנים הציבוריים, הפארקים ותחזוקתם. 
להלן התייחסות העירייה לדברי המלין:

1. כל הפארקים והגינות בשכונת קרית האומנים עוברים סריקה, ניקיון והחלפת שקיות באשפתונים מדי יום . כל גן, או פארק מקבל טיפול וגינון פעם בשבוע.
2. לצערנו עצים שנשתלו ברחבי השכונה נעקרו ממקומם ונעלמו!! בכוונת העירייה להשלים באופן הדרגתי את החוסרים בעצים.                                                                                                   
3. לפני כשבועיים נשתלו בכניסה לשכונה ברחוב שושנה דאמרי ובמחלפון ביאליק אלפי פרחי עונה ונשתלו  6 עצים חדשים ברחוב יוסי בנאי. 
4. אנו מצויים כעת בתקופת החורף, בה למעשה הדשא נמצא בתרדמת ולכן נראה חסר צבע ו"עייף". גם השיחים בשכונה מצויים בתרדמת ולכן הם נראים חסרי צבע .בחודש הבא תחל שתילה מאסיבית של שיחים רב-עונתיים בכל השטחים הדורשים גינון בקרית האומנים.                                                           
5. לעניין השקיה יש לציין, כי הדשא לא מושקה על פי חוקי המדינה מתחילת חודש נובמבר.
6. עם תחילת האביב יבוצע דישון לכל המדשאות ברחבי הגנים והפארקים בשכונה.
7. מפרדת שושנה דמארי נשתלה באופן מלא בצמחים! מרבית הקרחות שנוצרו הן תוצר של רמיסה והריסת הצמחים כתוצאה של מעבר בלתי פוסק של הולכי רגל, זאת למרות קיומם של מעברים מסודרים ובטוחים לאורך כל הרחוב.                                                                                                     
8. נושא מפגעי הבטיחות ייבדק באופן מסודר עם קבלן הגינון של העירייה.                                                 
9. מתקני הספורט שהוצגו יצאו מכלל שימוש והוסרו עקב בעיית בטיחות. בכוונת העירייה לחדשם בהתאם לתקן החדש.

 

אנו פונים לתושבי השכונה להימנע מלחצות מפרדות שלא במעברים הבטוחים. לגלות אכפתיות ואחריות על שמירת ניקיון השכונה ובכך להיות שותפים מלאים בשיפור איכות החיים והניקיון. במקרים של ונדליזם, עקירת צמחייה ועצים יש לדווח בזמן אמת למוקד העירוני 108.

חזרה
Facebook