רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

הודעה בדבר איסור מכירה והפעלה של תרסיסים, נפצים וצעצועים מסוכנים לפורים

Facebook