רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

הודעה בדבר רוכלות במסגרת אירועי יום העצמאות ברמלה

Facebook