רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

פרוטוקול ועדת השלושה

לעיונכם מסמכי וועדת השלושה בנושאים הבאים:
 

·         הצבה ואספקה של 2 מבנים יבילים בבריכה העירונית.

חזרה
Facebook