רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

נהלי העבודה בשבוע הראשון ללימודים כפי שהתפרסמו בחוזר מנכ"ל

בגנים בהם לומדים ילדי חובה יום הלימודים ביוח"א יחל ביום השלישי לשנת הלימודים.
ביומיים הראשונים לשנת הלימודים ילמדו עד לשעה 14:00.
 

בגנים בהם לומדים ילדי טרום וטרום טרום חובה , יתקיימו הלימודים כדלהלן:

ביום הראשון ללימודים בין השעות:  08:00 – 10:00

ביום השני ללימודים בין השעות: 08:00 – 11:00

מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם.
 

יום הלימודים הארוך יתחיל בגנים בתאום הרשות המקומית, משרד החינוך והעמותה לתפנית בחינוך.

ילדים שזו להם שנת הלימודים השנייה בגן, ישהו בגן החל מהיום הראשון ללימודים עד סוף יום הלימודים בשעה 14:00.   

 

בברכת שנת לימודים פורייה,

עיריית רמלה

 

חזרה
Facebook