רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

הודעה להורים, קבלת קהל במחלקת הגנים

הודעה להורים,
ביום א' 26.8.18 תתקיים קבלת קהל במחלקת גני הילדים בין השעות 13:00-9:30 ואחה"צ בין השעות 16:00-18:00
בברכת שנת לימודים מהנה ופורייה.
עיריית רמלה, אגף החינוך והנוער
חזרה
Facebook