רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

הודעה להורים

הבהרה: 
הורים יקרים, הריני להבהיר בנושא תוכנית "ניצנים", כי בגני החובה ברמלה פועלת תכנית יוח"א מטעם משרד החינוך, התכנית מתוקצבת בגני חובה בלבד בהלימה לדירוג הרשות. בגני הטרום חובה פעלה תכנית מילת להארכת היום. כניסתה של תכנית "ניצנים" לרשות היא בעקבות יציאתה של תכנית מילת. הרשות נכנסה לתכנית "ניצנים" שהיא תכנית הצהרונים של משרד החינוך ואף תיקצבנו סייעת נוספת עבור שמירה על יום לימודים ארוך גם בגני הטרום חובה.
במסגרת התכנית:
1. חמישה ימי לימודים מלאים עד 16:00, כולל יום שלישי. 
2. ארוחה חמה
3. שני חוגים בשבוע.

כראש העיר טובת התלמידים תמיד לנגד עיניי. אנו נוסיף ונפעל להעניק מענה מיטבי לתלמידים, תכנית "ניצנים", הפועלת ברשויות רבות בארץ הינה תכנית טובה ואיכותית.
שלכם ולרשותכם תמיד.
מיכאל וידל,
ראש העיר.
חזרה
Facebook