רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

מענקים מטעם האגודה לתרבות הדיור

קול קורא פעיל מטעם האגודה לתרבות הדיור מאפשר לוועדי בתים ברמלה

להגיש בקשה לקבלת מענקים לשיפוץ מבנים.

תאריך אחרון להגשה:31.5.19  

תקציר הקול הקורא: סוגי מענקי השיפוץ הם: שיפוץ חלקי עם מענק רגיל, שיפוץ חלקי עם מענק מוגדל, שיפוץ עומק

תנאי סף להגשת הבקשה:

בניינים ברשויות מקומיות במדד סוציו-אקונומי 1-7

לתשומת ליבכם, הקול הקורא מיועד לוועדי בתים.

 

לפרטים ניתן לפנות לנציג האגודה לתרבות הדיור בעיריית רמלה 08-9771402

 


חזרה
Facebook