רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

מלגת ניצנים

לקראת החלתה של תכנית ניצנים בשנה"ל תש"פ בגני טרום החובה, הנחה ראש העיר מיכאל וידל, על הקמת ועדה אשר תדון בסבסוד ובהנחות לתושבים הנזקקים לכך.

ראש העיר וידל: "אני רואה חשיבות רבה במתן סיוע ומענה לתושבים הנזקקים לכך. הוועדה תדון בבקשות ע"פ קריטריונים הנוגעים לרמת ההכנסה לנפש, לסטטוס המשפחתי, לסטטוס עבודת ההורים- האם ההורים עובדים או לא ,למספר ילדים המשתתפים בתכנית ניצנים ( יותר מתלמיד אחד) ומהתרשמות הוועדה".

 

הוועדה תתכנס במהלך חודש יוני לאחר קבלת  הבקשות. תשובות תימסרנה בדואר, או באמצעות הדואר האלקטרוני. לא יימסרו תשובות באמצעות הטלפון.

 

להלן פירוט המסמכים הנדרש:

 

·        צילום ת.ז כולל ספח כתובת

·        תלושי שכר של שני ההורים של שלושת החודשים האחרונים

·        דפי חשבון בנק של שלושת החודשים האחרונים

·        שומה סופית ממס הכנסה לגבי עצמאים

·        אישור ביטוח לאומי קבלת מזונות

·        אישור ביטוח לאומי למקבלי קצבת נכות

·        אישור ביטוח לאומי למקבלי קצבת שארים

·        אישור ביטוח לאומי למקבלי הבטחת הכנסה

·        אישור ביטוח לאומי להורה שאינו עובד ("מעמד לא עובד")

·        אישור ביטוח לאומי למקבלי דמי אבטלה

·        אישור ביטוח לאומי למקבלי קצבת זקנה

·        צילום של שיק של אחד ההורים/מכתב מהבנק ובו פרטי החשבון

·        הצהרת הורה שכל הפרטים שנמסרו נכונים ואין ברשות ההורה הכנסות נוספות מעבר למצוין

·        פרטים מלאים של מבקש הבקשה כולל כתובת מייל

 

        את המסמכים יש להביא  במסירה ידנית בתוך מעטפה לאגף החינוך והנוער, מזכירת האגף, הגב' ליזי סרור.

       מועד ההגשה: עד לתאריך ה-31/7/19  לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה.

       כתובת: רחוב שמשון הגיבור 15

       ימים ושעות קבלה: ימים א-ה בין השעות 8:00-15:00 | יום א' גם בשעות אחה"צ עד השעה 18:00  
חזרה
Facebook