רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

פניות תושבים בנושא חיובי הארנונה

תושבים יקרים, בעקבות פניות תושבים בנושא חיובי הארנונה, הרינו להבהיר: רמלה, כמו יתר הרשויות בארץ, נמצאת בעיצומו של סקר נכסים רוחבי לכל הנכסים ברחבי העיר, בהתאם לחוק והנחיית משרד הפנים, שעל הרשויות לעדכן את ספרי העירייה בהתאמה למצב העובדתי.
הסקר ברמלה החל לפני שלוש וחצי שנים משנת 2016 והינו רוחבי וכולל את כלל הנכסים בתחום שיפוט רמלה, מגורים ועסקים.
במכרז זכתה חברת מילגם, אשר מבצעת בפועל את המדידות בשטח. הנכס נמדד, עפ"י צו הארנונה של רמלה - "ברוטו ברוטו", שיטה לה עיריית רמלה מחוייבת מאז חקיקת חוקי ההקפאה בשנת 1984 ואי אפשר לשנות אותה, כך שלא בכל המקרים קיים צורך להכנס אל תוך הנכס על מנת למדוד אותו, אלא מספיקה מדידה חיצונית בלבד.
יודגש, כי לכל שומה עדכנית שנשלחת לתושב בעקבות המדידה, מצורף תשריט מדידה המפרט את חלוקת החיוב.
ראש עיריית רמלה מיכאל וידל: "הסקר שבוצע נעשה בהתאם לחוק ודרישות משרד הפנים. יובהר ויודגש, כי לרשות התושב עומדים, עפ"י חוק", 90 יום להשיג על השומה החדשה ואף לדרוש מדידה חוזרת, בתנאי שהפקיד שיק פיקדון ע"ס 120 ₪, אשר מוחזר אליו, בהנחה שפנייתו היתה מוצדקת. החיוב עפ"י השומה החדשה, בהנחייתי, הינו מיום הוצאת השומה וקדימה, ללא חיוב רטרואקטיבי אף לא מיום המדידה!, ושלא כמו בערים אחרות שמחייבים שנה אחורה ושלוש שנים אחורה. ראוי לציין, כי ישנם מקרים בהם המדידות הציגו שומה נמוכה מהחיוב הקיים ובמקרה זה כל תושב מזוכה בהתאם מינואר 2019.
תבורכו". לבשורות טובות!
חזרה
Facebook