רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

הארכת מועד להגשת בקשות עבור מלגות עיריית רמלה לתלמידים בבתי הספר:

עיריית רמלה מעניקה לתושביה מלגות, השתתפות בשכר לימוד. 

קריטריונים לקבלת מלגה: 

1.      תלמיד תושב רמלה

2.      הגשת מסמכי זיהוי של ההורים, הורים בסטטוס נשואים, הגשת תלושי שכר/דוחות שומה עצמאיים

3.      חישוב לפי שכר ממוצע לנפש

4.      התאמת שכר הממוצע לנפש לפי טבלת הזכאות להשתתפות במלגה.

5.      ההורה אינו מקבל מלגה עבור לימודים מביטוח לאומי
 

מצ"ב טופס בקשה למלגה.

את הבקשה והטפסים הנלווים יש להגיש במחלקת בתי הספר -  אגף החינוך והנוער, רחוב שמשון הגיבור 15.

**  לתשומת לבכם, טופס שיוגש ללא המסמכים המבוקשים , לא ייבדק.

ניתן להגיש בקשה למלגה עד לתאריך ה-  27.02.2020

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למזכירות מחלקת בתי הספר בטלפון שמספרו - 08-9771423 .
חזרה
Facebook