רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

הודעה לספקים וקבלנים המבקשים להשתתף במכרזי זוטא של עיריית רמלה

עיריית רמלה מודיעה כי הינה מעדכנת את ספר הקבלנים והספקים ,למכרזי זוטא של העירייה לשנת 2020.
ספקים/קבלנים המעוניינים להירשם בספר הקבלנים /ספקים של העירייה למכרזי זוטא מוזמנים להגיש בקשה שתפרט את תחומי עיסוקם, כתובת מעודכנת ומספרי טלפון,פקסים ומיילים.
 
כל ספק/ קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי העירייה ניתן להירשם דרך ההליך המקוון באתר העירייה בקישור הבא >>> https://ramla.muni.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=842&branchId=4123
 
ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים.
 
בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.
חזרה
Facebook