רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

הנחיות המועצה הדתית רמלה בעניין נגיף הקורונה

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד הדתות להלן הנחיות המועצה הדתית בעניין נגיף הקורונה:

מקוואות נשים:
1)  על הטובלות להגיע מוכנות לטבילה לאחר מקלחת וכך ייחסכו זמני המתנה מהטובלות.

2)  יש להקפיד על מרחק של שני מטר מטובלת לטובלת.

3)  על כל בלנית להצטייד בכפפות.

4)  יש להקפיד על חיטוי המים וטיפול בכלור באופן יום יומי.

5) יש להימנע ממגע יד בין הטובלת לבלנית, ככלל יש להקפיד על הגיינה וחיטוי של המשטחים במקווה.

6) חל איסור על נשים שאינן חשות בטוב לטבול במקווה.

7)  בכל מקרה שמתגלה שאשה שנדרשה לשהות בבידוד טבלה במקווה יש לסגור מידיית את המקווה.


מקווה גברים:
1)  המועצה הדתית רמלה החליטה להותיר את מקוואות הגברים סגורים והואיל ולא נוכל לעמוד בתנאים שנקבעו לעניין פתיחת מקוואות הגברים.

שירותי קבורה:
1)  ניתן לקיים טקס קבורה בנוכחות של עד 10 אנשים וכאשר נשמר מרחק של שני מטרים מאדם לאדם.

2)  אין לאפשר קיום לוויה כאשר ישנה נוכחות של אנשים שנדרשים לשהות בבידוד ביתי.

3)  יש לצמצם ככל האפשר בהספדים על מנת לסיים את הלוויה בפרק זמן קצר.

4) במידה שישנו אדם שנדרש לשהות בבידוד והוא בן משפחה מדרגה ראשונה של הנפטר, על המשפחה לפנות למשרד הבריאות על מנת לקבל אישור על השתתפות בלוויה.

5) טיפול בנפטר החשוד או מאובחן כחולה קורונה יש לפעול על פי הנוהל שהופץ על ידי משרד הבריאות.


רישום נישואין ועריכת חופות:

1) אין לקבל בלשכת הנישואין זוגות שאחד מבני הזוג נדרש לשהות בבידוד.

2) יש להקפיד על מרחק של שני מטר בקבלת הקהל.

3)  טקסי החופה ייערכו בקבוצות של עשרה אנשים, אין אישור לקיים טקס חופה ליותר משני קבוצות של עשרה אנשים.

4)  יש להקפיד על מרחק של שני מטר בין הנוכחים בטקס החופה.

כשרות:

1)  רבים מחנויות המזון ומקומות הבילוי נסגרו, על פי הנחיית משרד הבריאות, יחד 


עם זאת ישנם רשתות מזון שהוגדרו כחיוניים ועליהם להמשיך לפעול גם בשעת חירום, יש להקפיד כי משגיחי הכשרות נוכחים במקומות אלה.


בתי כנסת:

1)  יש להקפיד כי בבתי הכנסת מתקיימים מניינים של עשרה אנשים בלבד.

2)  על גבאי בתי הכנסת לחלק את מספר המתפללים לשעות שונות, על מנת לשמור על העיקרון של עשרה אנשים.

3)  יש לשמור על מרחק של שני מטר ממתפלל למתפלל.


4)  אדם שנמצא בבידוד או שהוא בסיכון גבוה יתפלל בביתו וישתדל לכוון את זמן תפילתו לשעה שהציבור מתפלל.

5)  חל איסור לקיים שיעורים לרבות שיעורים של מגידי השיעורים ביותר מעשרה אנשים.

סיכום:

1) הפרה של הוראות אלו משמעותה סיכון האחר.

2) אדם שמפר את חובתו לשהות בבידוד עשוי להיות מואשם בביצוע עבבירה פלילית שעונשה יכול להגיע עד שבע שנים.

3)  הנחיות אלו ניתנות לשעה זו, במקרה של שינוי או שתתקבל הנחייה אחרת תימסר על כך הודעה.
 
המועצה הדתית רמלה
חזרה
Facebook