רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

עבודות תשתית ופירוק המדרכה בשדרות הרצל החל מהתאריך 19.7.20

Facebook