רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

היתר מיוחד להקמת סוכה במרחב הציבורי

Facebook