רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

רכישה והצבה של מבנה יביל לטובת שיטור קהילתי בשכונת ג'ואריש

אגף הנדסה פנה לחברה למשק וכלכלה על מנת לקבל הצעות מחיר מזכייני מכרז מי/32/2019 רכישה והצבה של מבנה יביל לטובת שיטור קהילתי בשכונת ג'ואריש. התקבלו הצעות מחיר והנושא אושר בוועדת מכרזים משותפים מס' 43/2020-15 מיום 3.11.2020, כאשר הקבלן הזוכה הוא – אחים סלטי בע"מ. עלות החוזה 289,596 ₪ כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 5.5%. הנושא מפורסם באתר של משכ"ל להלן לינק קישור לאתר:

https://www.mashcal.co.il/future-connections/ חזרה
Facebook