רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

הגשת בקשה למלגה עבור תכנית ניצנים

הורים יקרים,

שנת תשפ"ב החלה ונמשכת ההרשמה לתכנית ניצנים. עיריית רמלה מזמינה אתכם  התושבים להגיש בקשה למלגה עבור השתתפות בתכנית ניצנים.

כל המעוניין במלגה עליו להגיש את המסמכים לא יאוחר מתאריך ה-27.10.21

 הועדה תתכנס לדון בבקשות ולאישור מועצת העיר, בסוף חודש נובמבר.

הוועדה תדון בבקשות ע"פ הקריטריונים הבאים: רמת ההכנסה לנפש, סטטוס משפחתי, סטטוס עבודת ההורים, מספר הילדים במשפחה המשתתפים בתוכנית ניצנים ומהתרשמות הוועדה.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

·         צילום ת.ז. כולל ספח כתובת

·         תלושי שכר של שני ההורים של שלושת החודשים האחרונים

·         דפי חשבון בנק של שלושת החודשים האחרונים

·         שומה סופית ממס הכנסה לגבי עצמאים

·         אישור ביטוח לאומי לקבלת מזונות

·         אישור ביטוח לאומי למקבלי קצבת נכות

·         אישור למקבלי הבטחת הכנסה

·         אישור מביטוח לאומי להורה שאינו עובד "מעמד לא עובד"

·         אישור למקבלי דמי אבטלה

·         צילום שיק של אחד ההורים/ מכתב מהבנק ובו פרטי החשבון

·         הצהרת הורה שכל הפרטים שנמסרו נכונים ואין ברשות ההורה הכנסות נוספות מעבר למצוין

·         פרטים מלאים של מבקש הבקשה כולל כתובת מייל וטלפון

בקשה שלא תוגש בצירוף כלל המסמכים תפסל ולא תידון בוועדה.

יש להגיש את המסמכים  במייל לכתובת הבאה: irisr@ramla.muni.il  עד ליום רביעי ה 27.10.21

בכל שאלה ובעיה ניתן לפנות לגב' איריס רושנסקי רפרנטית תכנית ניצנים - מחלקת גני ילדים 08-9771521. 

שלכם תמיד, מיכאל וידל

ראש העיר 

חזרה
Facebook