רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 - חינוך

בבית ספר נווה יונתן ברמלה התלמידים דנים בהקמת פרויקט פארק שעשועים

במסגרת חדר קריירה שנפתח בבית ספר נווה יונתן, מעלים רעיונות המחברים בין מקצועות הלימוד לבין המציאות בהם חיים היום.

 

מנהלת בית ספר נוה יונתן, שלי קרן: "אנחנו שמחים לראות שקיים קשר ברור בין המקצועות לפרויקטים שנממש במתחם קסום זה. ומי מאיתנו שישאל למה לי ללמוד פיזיקה, מתמטיקה, עברית, או מדעים?! את התשובה ניתן למצוא אצלנו בחדר קריירה בחטה"ב הניסויית 'נווה יונתן'. "

רעיון הקמת הפארק עלה בעקבות מכתב שנשלח על-ידי תושבי השכונה, אשר ביקשו פארק בשכונתם. התלמידים חולקו לצוותי היגוי הנושאים תפקידי ראש עיר, מנכ"ל, תקציבאים, אחראי בטיחות ואדריכלים, שיווק ופרסום ונציגי תושבים מהשכונה – עירייה בזעיר-אנפין.  בעלי התפקידים קיימו ארבעה מפגשים, כאשר כל אחד בתחומו קידם את המטלות שהוטלו עליו.

באחד המפגשים התקיימה ישיבה סוערת שבה כל צד התבצר בעמדותיו, והייתה מחלוקת בין התקציבאים למהנדס וראש העיר, וכאן באו לעזרתם בעלי התפקידים בעיריית רמלה. שלי קרן: "בסיועו של ראש העיר, יואל לביא, ומנהלת אגף החינוך, איילת כהן, זכינו להיפגש עם אדריכל הנוף של עיריית רמלה רן מרון, אשר האיר את עינינו וסייע לנו מאוד בהכוונה בנושא התקציב, המיקום וגיוס כספים.  בנוסף לכך, רן הנחה את התקציבאים כיצד לבצע חישובים מדויקים על מנת  להימנע מחוסר התאמה בין הרצוי למצוי, והציע לשרטט שרטוט חדש וריאלי יותר, שיותאם לתנאי השטח שבו נבחר לצורך מימוש הפרויקט. בתום מפגש זה כל צוות קיבל מטלה להמשך הפרויקט וקידומו."

במפגש הבא יצורף צוות יחצנות שידאג לגייס תורמים מהארץ ומחו"ל. כמובן שכבר בפרויקט זה, שהוא הנחשון הצעיר שצומח, ורוקם עור וגידים בחדר קריירה, ניתן להיחשף לתחומי הדעת השונים, בהם: מתמטיקה, חישוב כמויות, שטחים, צורות גיאומטריות וכספים (הוצאות והכנסות),  פיזיקה - חישובי כוחות, אנרגית תנועה, תאורות סולריות - אנרגיות מתחדשות, אלסטיות של חומרים והמרת אנרגיה,  אנגלית - כתיבת מכתבים לתורמים מחו"ל בשפה האנגלית,  עברית - כתיבת מכתב לראש העיר על-ידי נציגי התושבים, ובו הם מנמקים את בקשתם (טקסט טיעוני). כתיבה טכנית, התעמקות בתקנים והבנתם, וכן הפקת מידע מטקסט בלתי רציף,   ערבית - פרסום הפרויקט בקרב האוכלוסייה הערבית, בשפה הערבית, גיאוגרפיה - בחירת שטח ומיקום. בדיקת תנאים טופוגרפיים, התבוננות במפת העיר וקריאתה ומדעים- התייחסות לחומרים ותכונותיהם.

לסיכום, מציינת מנהלת בית הספר כי "התועלת הרבה ביותר היא שאנחנו לומדים  להתנהל בתרבות שיח הולמת ולדון בנושאים העולים על סדר היום בצורה מסודרת ומאורגנת.  אנחנו ממשיכים לעבוד על פרויקט פארק השעשועים ובמקביל כבר עולים רעיונות נוספים, לא פחות מרתקים."
 
 
 
חזרה
Facebook