רמלה - קרובה ללב שלך

,

משרדי העירייה

משרדי העירייה

מחלקת עלייה וקליטה ותכנון אסטרטגי

קרא עוד - מחלקת קליטה

האגודה לתרבות הדיור

קרא עוד - האגודה לתרבות הדיור

השירות הוטרינרי ובריאות הציבור

קרא עוד - המחלקה לווטרינריה ולבריאות הציבור

היחידה לאיכות הסביבה

קרא עוד - היחידה לאיכות הסביבה

מחלקת שיפור פני העיר (שפ"ע)

קרא עוד - תברואה
Facebook