רמלה - קרובה ללב שלך

,

גזברות

גזברות

מחלקת גזברות והנהלת חשבונות אמונה על הטיפול בכספי העירייה.

תחומי האחריות של מחלקות גזברות והנהלת חשבונות:

• הכנת תקציב העירייה ומעקב שוטף
• הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים של העירייה
• ניהול תזרים המזומנים של העירייה
• ריכוז ורישום הפעולות הכספיות של מערכת החשבונות ביחידות העירייה
• דיווחים למשרדי ממשלה שונים
• הכנת תקציב בלתי-רגיל
• קיום מערך בקרה מול הבנקים
• מעקב אחר קבלת הלוואות מבנקים וממוסדות שונים וביצוע פרעון המלוות
• דיווחי משכורות עובדי העיריה ותשלומם
• תשלומים לספקים
 
כתובת וטלפונים: 
  • רחוב מבצע משה 9, רמלה (ליד בי"ס עמל א', כניסה מרחוב בן-צבי)
 
 
בעלי תפקידים:
תפקידשם משפחהטלפוןפקסדואר אלקטרוני
גזברית רוזה עללאל 08-9771707 rozaa@ramla.muni.il
סגן גזברית העירייה שגיא רוזנבלט 08-9771411 08-9771925 sagir@ramla.muni.il
חשב העיריה קונסטנטין גורלניק 08-9771710 constanting@ramla.muni.il
מנהלת לשכהקרן בן יעקב 08-9771707 08-9771701 kerenb@ramla.muni.il
אחראי ספקים צחי משאל 08-9771708 zahi@ramla.muni.il
 
 
שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:
ימיםשעות קבלת קהל מענה טלפוני
א עד ה 08:30-15:00 08:30-15:00
 

Facebook