רמלה - קרובה ללב שלך

,

רישום מזכירי קלפי ליום הבחירות

רישום מזכירי קלפי ליום הבחירות

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשון תשע"ט, 30
באוקטובר 2018.
תיאור התפקיד: מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם
כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש, עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת
הקלפי, תהליך ההצבעה , ניהול פרוטוקול הועדה, יעוץ לוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות
ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.
 
לפרטים על המשרה >>>  http://ramla2014.mpage.co.il/SystemFiles/6276.pdf
 
להגשת מעומדות למשרה >>>   https://bhr2018.bhr.org.il/welcome.aspx?lakn=rml
 
 
חזרה לעמוד הקודם
Facebook