רמלה - קרובה ללב שלך

,

סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 2010-2014

סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 2010-2014

מס. מחבר הערות הורדה
1. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 12.2014

2. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 11.2014

3. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 10.2014

4. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 09.2014

5. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 08.2014

6. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 07.2014

7. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 6.2014

8. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 5.2014

9. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 4.2014

10. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 3.2014

11. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 2.2014

12. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 1.2014
לתשומת לבכם, בחודש 1.2014 מתעדכנות אגרות לפי תקנות תכנון והבניה אגרות בניה ואגרות מסירת מידע.
טרם נמצא פרסום רשמי לפיכך העדכון הנוכחי אינו כולל עדכון של אגרות אלה .


13. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 12.2013

14. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 11.2013

15. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 10.2013

16. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 9.2013

17. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 8.2013

18. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 7.2013

19. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 6.2013

20. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 5.2013

21. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 4.2013

22. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 3.2013

23. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 2.2013

24. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 1.2013

25. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 12.2012

26. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 11.2012

27. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 10.2012

28. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 09.2012

29. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 08.2012

30. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 7.2012

31. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 6.2012

32. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 5.2012

33. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 04.2012

34. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 03.2012

35. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 02.2012

36. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 01.2012

37. מזכירות העירייה קובץ התקנות מקומי - חיקוקי שלטון מקומי 762

38. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 12.2011

39. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 11.2011

40. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר 102011

41. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 09.2011

42. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 08.2011

43. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 07.2011

44. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 06.2011

45. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 05.2011

46. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 04.2011

47. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 03.2011

48. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 02.2011

49. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 01.2011

50. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 12.2010

51. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 10.2010

52. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 09.2010

53. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 08.2010

54. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר 08.2010 כולל תיעול וסגירת רחובות

55. מזכירות העירייה קובץ התקנות מקומי - חיקוקי שלטון מקומי . ע 309

56. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 07.2010

57. מחלקת הנדסה וגזברות חוקי עזר- סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה

חזרה לעמוד הקודם
Facebook