רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקלים מועצת העירייה

פרוטוקלים מועצת העירייה

מזכירות העירייההחלטת מועצה 12/2014-14 בתאריך 29.10.2014
123506Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול + תמלול מועצה 12/2014-14 מתאריך 29.10.2014
8606881Bytes
מזכירות העירייההחלטת מועצה 11/2014-14 בתאריך 20.08.2014
11989563Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול מועצה 10/2014-14 בתאריך 20.08.2014
142041Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול מועצה 9/2014-14 בתאריך 20.08.2014
165092Bytes
מזכירות העירייההחלטת מועצה טלפונית 8/2014-14 בתאריך 28.07.2014
144571Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול + תמלול מועצה 7/2014-14 מתאריך 30.06.2014
195403Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול+תמלול מועצה 6/2014-14 מתאריך 30.06.2014
19549Bytes
מזכירות העירייהישיבת מועצה שלא מן המניין 4/2014-14 מיום 14.5.2014
6474Bytes
מזכירות העירייההחלטת מועצה 3/2014-14 בתאריך 24.02.2014
56519Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול מועצה 3/2014-14 בתאריך 24.02.2014
194841Bytes
מזכירות העירייההחלטת מועצה 2/2014-14 מתאריך 24.02.2014
6333Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול מועצה 2/2014-14 מתאריך 24.02.2014
17649Bytes
מזכירות העירייההחלטת מועצה טלפונית 1/2014-14 מתאריך 29.01.2014
8965Bytes
מזכירות העירייההחלטת מועצה מס 6/2013-14 מיום 18.12.13
271297Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 6/2013-14 מתאריך 18.12.2013
186159Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול+תמלול מועצה 6/2013-14 מתאריך 18.12.2013
36724Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקל+תמלול מועצה 5/2013-14 מתאריך 18.12.2013
171130Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקל+תמלול מועצה 4/2013-14 מתאריך 18.12.2013
44075Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול+תמלול מועצה 3/2013-14 מתאריך 27.11.2013
56060Bytes
מזכירות העירייההחלטת מועצה 3/2013-14 מתאריך 27.11.2013
26384Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקל+תמלול מועצה 2/2013-14 מתאריך 27.11.2013
136658Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקל+תמלול מועצה 1/2013-14 מתאריך 12.11.2013
145228Bytes
מזכירות העירייההחלטת מועצה 1/2013-14 מתאריך 12.11.2013
122931Bytes
מחלקת הכנסותצו הארנונה לשנת 2014
269976Bytes
מזכירות העירייהפרוטקול+תמלול מועצה 3/2013-14 מתאריך 27.11.2013
13084Bytes
מזכירות העירייהפרוטקול+תמלול מועצה 2/2013-14 מתאריך 27.11.2013
63519Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 1/2013-14 מיום 12.11.2013
121391Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול + תמלול מועצה 10-2013-13 מתאריך 2.9.2013
93768Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול + החלטות מועצה (טלפונית)
7-2013-13 מתאריך 10.7.2013

30875Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול + החלטות + תמלול מועצה
6-2013-13 מתאריך 26.6.2013

188366Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול + תמלול מועצה 5-2013-13 מתאריך 30.5.2013
212215Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 5-2013-13 מיום 30.5.2013
83850Bytes
מזכירות העירייההחלטות + תמלול מועצה 4-2013-13 מתאריך 20.3.2013
163444Bytes
מזכירות העירייההחלטות + תמלול מועצה 3-2013-13 מתאריך 20.3.2013
25334Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 2-2013-13 מתאריך 3.2.2013
10514Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 4-2013-13 מיום 20.3.2013
11613Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה (טלפונית) 2-2013-13 מיום 3.2.2013
133717Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול מועצה 1-2013-13 מתאריך 29.1.2013
85236Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 1-2013-13 מיום 29.1.2013
84814Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 1-2013-13 מתאריך 29.1.2013
120626Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 14-2012-13 מיום 26.12.2012
53629Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 12-2012-13 מתאריך 28.11.2012
44956Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 11-2012-13 מתאריך 28.11.2012
56289Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 10-2012-13 מתאריך 28.11.2012
16606Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 09-2012-13 מיום 02.09.2012
502083Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 13- 8/2012
מיום 2.9.2012

202062Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 13- 7/2012
מיום 2.9.2012

207144Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 07-08-09-2012-13 מיום 02.09.2012
142364Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 06-2012-13 מיום 24.06.2012
195038Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 06-2012-13 מיום 24.06.2012
95428Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 05-2012-13 מיום 24.06.2012
20417Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 05-2012-13 מיום 24.06.2012
36908Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 02-2012-13 מיום 15.02.2012
90969Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 02-2012-13 מיום 15.02.2012
167069Bytes
מזכירות העירייההחלטת מועצה טלפונית 01-2012-13 מיום 03.01.2012
28771Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 14-2011-13 מיום 21.12.2011
29100Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 14-2011-13 מיום 21.12.2011
96510Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 13-2011-13 מיום 21.12.2011
29172Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 13-2011-13 מיום 21.12.2011
64958Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 12-2011-13 מיום 30.11.2011
67450Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 12-2011-13 מיום 30.11.2011
73391Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 11-2011-13 מיום 30.11.2011
24912Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 11-2011-13 מיום 30.11.2011
83470Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 10-2011-13 מיום 02.11.2011
218440Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 9-2011-13 מיום 22.09.2011
49658Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 9-2011-13 מיום 21.09.2011
147788Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 8-2011-13 מיום 21.09.2011
24527Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 8-2011-13 מיום 21.09.2011
46148Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 7-2011-13 מיום 17.08.2011
188096Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 7-2011-13 מיום 17.08.2011
165120Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 6-2011-13 מיום 13.07.2011
63382Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 6-2011-13 מיום 13.07.2011
128610Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 5-2011-13 מיום 16.05.2011
25008Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 5-2011-13 מיום 16.05.2011
114324Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 4-2011-13 מיום 16.05.2011
133677Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 4-2011-13 מיום 16.05.2011
259066Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 3.2011-13 מיום 16.03.2011
146452Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 3-2011-13 מיום 16.03.2011
75271Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 02.2011-13 מיום 16.03.2011
21623Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 2-2011-13 מיום 16.03.2011
45085Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה טלפונית 01.2011-13 מיום 13.01.2011
20784Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 12.2010-13 מיום 27.12.2010
56705Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 12.2010-13 מיום 27.12.2010
115335Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 11.2010-13 מיום 27.12.2010
25427Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 11.2010-13 מיום 27.12.2010
96743Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 10.2010-13 מיום 30.11.2010
140994Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 10.2010-13 מיום 30.11.2010
185728Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 9.2010-13 מיום 30.11.2010
30712Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 9.2010-13 מיום 30.11.2010
99369Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 8.2010-13 מיום 06.10.2010
20771Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 8.2010-13 מיום 06.10.2010
74529Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 7.2010-13 מיום 06.10.2010
23585Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 7.2010-13 מיום 06.10.2010
36845Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 6.2010-13 מיום 06.10.2010
87234Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 6.2010-13 מיום 06.10.2010
66876Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 5.2010-13 מיום 11.08.2010
72251Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 5/2010-13 מתאריך 11.08.2010
174312Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 4.2010-13 מיום 02.06.2010
29289Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 4.2010-13 מיום 06.06.2010
41042Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 3.2010-13 מיום 02.06.2010
29841Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 3.2010-13 מיום 06.06.2010
131676Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 2.2010-13 מיום 02.06.2010
140620Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 2.2010-13 מיום 06.06.2010
116557Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 1.2010-13 מיום 04.03.2010
117507Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 1.2010-13 מיום 04.03.2010
121968Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 12/2009-13 מיום 23/12/2009
236302Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 12/2009-13 מיום 23/12/2009
209153Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 11/2009-13 מיום 23/12/2009
105285Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 11/2009-13 מיום 23/12/2009
114599Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 10/2009-13 מיום 18/11/2009
112527Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 10/2009-13 מיום 18/11/2009
127233Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 9/2009-13 מיום 18/11/2009
93553Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 9/2009-13 מיום 18/11/2009
141586Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 8/2009-13 מיום 18/11/2009
96573Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 8/2009-13 מיום 18/11/2009
262578Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 7.2009-13 מיום 13.10.2009
215135Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 7.2009-13 מיום 13.10.2009
149064Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 6.2009-13 מיום 5.8.2009
67908Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 6.2009-13 מיום 5.8.2009
106715Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 5.2009-13 מיום 5.8.2009
207837Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 5.2009-13 מיום 5.8.2009
104407Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 4.2009-13 מיום 20.5.2009
19851Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 4.2009-13 מיום 20.5.2009
48717Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 3.2009-13 מיום 20.5.2009
168611Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 3/2009-13 מיום 20/5/2009
253240Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 2.2009-13 מיום 28.1.2009
141760Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 2.2009-13 מיום 28.1.2009
65178Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 1.2009-13 מיום 28.1.2009
20285Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 1.2009-13 מיום 28.1.2009
118381Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 3.2008-13 מיום 17.12.2008
130780Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 3.2008-13 מיום 17.12.2008
130780Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 2.2008-13 מיום 10.12.2008
130780Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 2.2008-13 מיום 10.12.2008
130780Bytes
מזכירות העירייהפרוטוקול מועצה חגיגי 1.2008-13 מיום 10.12.2008
85568Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 11.2007 מיום 26.12.2007
31822Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה 12- 11.2007 מיום 26.12.2007
216164Bytes
מזכירות העירייהתמלול מועצה מספר 12- 11.2007 מיום 28.12.2007
216164Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה מס 12- 10.2007 מיום 26.12.2007
42811Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה מס 12- 9.2007 מיום 28.11.2007
201922Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה מס 12- 9.2007 מיום 28.11.2007
201922Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 08.2007 מיום 28.11.2007
118724Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 11.2007 מיום 26.12.2007
118724Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 7.2007 מתאריך 21.11.2007
20862Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 12- 7.2007 מיום 21.11.2007
52504Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 6.2007 מיום 21.11.2007
19759Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 12- 6.2007 מיום 21.11.2007
225686Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 5.2007 מיום 25.9.2007
176021Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 12- 5.2007 מיום 25.1.2007
225706Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 4.2007-12 מיום 18.7.2007
87942Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 4.2007-12 מיום 18.7.2007
232225Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 3.2007-12 מיום 4.6.2007
194266Bytes
מזכירות העירייהתימלול המועצה 12- 3.2007 מיום 4.6.2007
120813Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 12 – 2.2007 מיום 19.3.2007
31494Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 12 – 2.2007 מיום 19.3.2007
49532Bytes
מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 1.2007 מיום 28.2.2007
193837Bytes
מזכירות העירייהתימלול מועצה 12- 1.2007 מיום 28.2.2007
56306Bytes
מזכירות העירייהחוק חופש המידע תשנ"ח 1998 רבדים בחקיקה
107809Bytes
מזכירות העירייהתקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט 1999
64142Byte
חזרה לעמוד הקודם
Facebook