רמלה - קרובה ללב שלך

,

הפיקוח העירוני

הפיקוח העירוני

מחלקת הפיקוח העירוני נועדה לאכוף את חוקי העזר, להבטיח את השלטת הסדר ואת איכות חיי התושבים ולמנוע מטרדים. המחלקה משתדלת להשיג את מטרותיה בדרכי נועם ולהימנע ככל האפשר מהפעלת סנקציות. המחלקה פועלת בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, בשלוש משמרות.


 
תחומי האחריות של הפיקוח העירוני:

  • תנועה : איסורי חנייה, בדגש על צמתים, חניית נכים, מעברי חצייה ומדרכות. הפעלת גרר, בדגש על כבישים ראשיים וצמתים. הכוונת רמזורים, בעיקר בשעות העומס או באירועים מיוחדים.

  • אכיפת חוקי העזר: שילוט, השלכת אשפה ופסולת, אחזקת מקלטים, צעצועים מסוכנים, עישון, סגירת עסקים, שימור רחובות, סדר בשוק העירוני ובקרב הרוכלים.

  • תברואה וסילוק מפגעים: חצרות מוזנחות, הזרמת מים או ביוב לרחוב.

  • ניידת משולבת: על מנת לשפר את היכולות ולגרום למכפלת כוח במסגרת תוכנית 'עיר ללא אלימות', מופעלת ניידת משולבת, הפועלת 24 שעות ביממה, ומאפשרת לרשויות ולגורמי המשטרה לתת מענה וסל שירותים בכל זמן נתון, בדגש על בעיות רעש, ונדליזם, זנות, פושטי יד בצמתים, תאונות, סגירת עסקים (קיוסקים המוכרים אלכוהול וסיגריות לקטינים), קטטות אלימות, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, חבורות נוער וסיורים בגנים ובשכונות, להגברת תחושת ביטחונו של התושב.
 
 
בעלי תפקידים:
שם המנהלטלפוןפקסדואר אלקטרוני
מ"מ מנהל מחלקת פיקוח עירוני - פלי בן שבת08-9771430 08-9771471 palib@ramla.muni.il
מנהלת מדור פיקוח וחניה - רוטברט מאיה 08-9771478 08-9771471 mayar@ramla.muni.il
 
חזרה לעמוד הקודם
Facebook