רמלה - קרובה ללב שלך

,

הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית מטפלת בהיבטים המשפטיים של עבודת העירייה, ומספקת שירותי ייעוץ וטיפול משפטי לאגפי העירייה השונים בכל תחומי פעילותם.
בראש הלשכה המשפטית מכהן היועץ המשפטי לעירייה, שהוא גם מנהל הלשכה המשפטית. לצידו מכהנת סגנית היועץ המשפטי ועו"ד נוסף.  
במקרה הצורך נעזרת המחלקה בעו"ד חיצוניים לטיפול בתביעות אזרחיות.
  
תחומי האחריות של הלשכה המשפטית:
 
 
 • התווית ההליכים החוקיים לעבודת העירייה ומוסדותיה.
 • השתתפות בישיבות מועצה, הנהלה וועדות עירוניות סטטוטוריות ואחרות.
 • ייעוץ וטיפול משפטי לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה וועדת המשנה.
 • ייעוץ בנושאי חקיקה: הטמעת הוראות הדין החלות על הרשות המקומית, עדכוני פסיקה, טיפול בחקיקת חוקי עזר ועדכונם.
 • ייעוץ שוטף לבעלי התפקידים בעירייה בתחומי תכנון ובנייה, ארנונה, מכרזים וחוזים, מיסוי עירוני, דיני עבודה, חוקי עזר, חנייה, תברואה, פרסום ושילוט, טיפול משפטי בנכסי העירייה ועוד.
 • ייצוג העירייה בערכאות משפטיות וטיפול בתביעות של העירייה וכנגדה.
 • טיפול בסוגיות פליליות, בנושאי עבירות על חוק התכנון והבנייה, חוק רישוי עסקים, ערעורי חנייה וחוקי עזר נוספים המסדירים את איכות החיים בעיר.
 • ניהול שוטף של מערכת ההתקשרויות החוזיות של גורמי העירייה השונים, לרבות עריכת מכרזים ומעקב אחר ביצועם ותוקפם.
 •  
   
  כתובות וטלפונים:
   
  מבצע משה 9 רמלה | פקס: 08-9771581 
   
   
  בעלי תפקידים:
  תפקידשם ומשפחהטלפוןדואר אלקטרוני
  מנהל הלשכהעו"ד דורון דבורי היועץ המשפטי של העירייה 08-9771582/0dorond@ramla.muni.il
  המשנה ליועץ המשפטי עו"ד סופי ויטלם
   sophyv@ramla.muni.il
  סגנית היועץ המשפטי עו"ד שרון בן יקר sharonb@ramla.muni.il
  תובעת עירונית עו"ד נטע בר קמאלי netabk@ramla.muni.il
  עו"ד הלשכה עו"ד שיר בסאד  shirb@ramla.muni.il
  מנהלת הלשכה מירב לוי meravl@ramla.muni.il
  מנהלת מדור פלילי מיטל סנקר פזרקר meitalp@ramla.muni.il 


  שעות קבלת קהל בתיאום טלפוני מראש.

   

   

  חזרה לעמוד הקודם
  Facebook