רמלה - קרובה ללב שלך

,

אגף מזכירות ומנהל

מזכירות העירייה

מזכירות העירייה, בראשה עומדת מנהלת מזכירות ומנהל אחראית על ענייני המנהלת הכללית של העירייה, חופש המידע, תיאום בין מחלקות העירייה, אספקת שרותי משרד ומזכירות לנבחרי הציבור וטיפול שוטף בדואר נכנס ויוצא של מחלקות העירייה לרבות עדכון מחלקות העירייה והפצת חוזרים והנחיות משרדי הממשלה השונים, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ומנכ"ל משרד הפנים ועוד.

תחומי אחריות של מזכירות העירייה:
 
 • ריכוז ועדות העירייה כולל זימון החברים בתיאום עם  יו"ר הועדות
 • כתיבת פרוטוקולים, הפצתם לנוגעים בדבר ואישורם במועצת העיר
 • אחריות לריכוז פניות המחלקות להנהלה ולמועצה וגיבוש הצעות החלטה וניסוחן בהתאם לנה
 • זימון ישיבות מועצת העירייה והשתתפות בכל ישיבות ההנהלה ומועצת העירייה
 • גיבוש סופי בתיאום ראש העירייה לסעיפי סדר היום לישיבת ההנהלה והמועצה
 • עריכת פרטיכל ישיבות ההנהלה והמועצה
 • העברת החלטות מועצת העירייה בכתב בחתימת ראש העירייה לביצוע ע"י המחלקות השונות לשם ביצוען
 • ריכוז וניהול יחידת מכרזים והצעות:טיפול במכרזים פרסומם, תיבת מכרזים, קבלת מעטפות, זימון הועדה, כתיבת פרטיכלים והפצתם
 • אחריות על ארכיב העירייה ותיאום בין המחלקות לארכיב
 • ריכוז דוחות תלת-חודשי של מחלקות העירייה והבאתם בפני מועצת העירייה
 • אחראי על חופש המידע.תיוקי לשכת ראש העירייה.אחזקת בית העירייה

 בעלי תפקידים: 

 
 
 
 

מנהלת מזכירות  טלפוןפקסדואר אלקטרוני
 עו"ד שלי ביטון 08-9771795 08-9771409 shellyb@ramla.muni.il
 
 
מזכירה:
מזכירה טלפוןפקסדואר אלקטרוני
 חגית משה08-977179408-9771409hagitm@ramla.muni.il
חזרה לעמוד הקודם
Facebook