רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרסומי מחלקת הכנסות ארנונה

פרסומי מחלקת הכנסות ארנונה

מס.מחברהערותהורדה
1.מחלקת הכנסותחוברת מידע לתושב ארנונה 2015

2.מחלקת הכנסותצו ארנונה לשנת 2015

3.מחלקת הכנסותטופס הוראת קבע רגיל - הרשאה לחיוב חשבון

4.מחלקת הכנסותטופס הוראת קבע אגרות חוב - הרשאה לחיוב חשבון

5.מחלקת הכנסותטופס הוראת קבע בכרטיס אשראי

6.מחלקת הכנסותטופס הצהרה בדבר העדר חריגות בנייה

7.מחלקת הכנסותהנחיות למילוי טופס בקשה להנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה


8.מחלקת הכנסותצו ארנונה לשנת 2014

9.מחלקת הכנסותחוברת מידע לתושב ארנונה 2014

10.מחלקת הכנסותדברי הסבר לאישור צו היטל הארנונה לשנת 2013 (כולל שינוי סיווגים ותעריפים)

11.מחלקת הכנסותטבלה מרכזת - שינויים מבוקשים בצו הארנונה לשנת 2013

12.מחלקת הכנסותפרוטוקול מועצה בדבר היטל ארנונה לשנת 2013

13.מחלקת הכנסותחוזר מנכ"ל - פרסום צו ארנונה

14.מחלקת הכנסותחוברת מידע לתושב ארנונה 2013

15.מחלקת הכנסותמפת איזורים לחישוב ארנונה 2013

16.מחלקת הכנסותצו ארנונה לשנת 2013

17.מחלקת ארנונהמפת איזורים לחישוב ארנונה

18.מחלקת ארנונהצו ארנונה לשנת 2013

19.עיריית רמלההנחיות היועץ המשפטי בעניין גביית חובות לעירייה

20.מחלקת הכנסותמפת איזורי מגורים

21.מחלקת ארנונההנחות 2012

22.מחלקת הכנסותצו ארנונה לשנת 2012

23.מחלקת הכנסותצו ארנונה לשנת 2011

24.מחלקת הכנסותחוברת מידע לתושב ארנונה 2011

25.מחלקת הכנסותצו ארנונה לשנת 2012

26.מחלקת הכנסותצו ארנונה 2010

27.מחלקת הכנסותהליך בקשת אישור לטאבו

28.הכנסות תאגיד מיםמידע לתושב בעניין היטל על צריכת מים עודפת

29.הכנסותבקשת הנחה מתשלום ארנונה טופס1

30.הכנסותבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה טופס1א

31.הכנסותבקשת הנחה מתשלום ארנונה טופס2

32.הכנסותבקשת הנחה מתשלום ארנונה טופס2א

33.הכנסותבקשת הנחה מתשלום ארנונה טופס 3

34.הכנסותטופס הצהרה על נכס ריק

35.הכנסותנוהל הגשת השגה וערר על קביעת ארנונה

36.עיריית רמלהטבלת הנחות 2009 - נספח ב

37.עיריית רמלהצו ארנונה כללית לשנת 2009

38.עיריית רמלהחוקי עזר דצמבר 2007

חזרה לעמוד הקודם
Facebook