רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקלים מועצת העירייה

פרוטוקלים מועצת העירייה

מס.מחברהערותהורדה
1.מזכירות העירייההחלטת מועצה 12/2014-14 בתאריך 29.10.2014

2.מזכירות העירייהפרוטוקול + תמלול מועצה 12/2014-14 מתאריך 29.10.2014

3.מזכירות העירייההחלטת מועצה 11/2014-14 בתאריך 20.08.2014

4.מזכירות העירייהפרוטוקול מועצה 10/2014-14 בתאריך 20.08.2014

5.מזכירות העירייהפרוטוקול מועצה 9/2014-14 בתאריך 20.08.2014

6.מזכירות העירייההחלטת מועצה טלפונית 8/2014-14 בתאריך 28.07.2014

7.מזכירות העירייהפרוטוקול + תמלול מועצה 7/2014-14 מתאריך 30.06.2014

8.מזכירות העירייהפרוטוקול+תמלול מועצה 6/2014-14 מתאריך 30.06.2014

9.מזכירות העירייהישיבת מועצה שלא מן המניין 4/2014-14 מיום 14.5.2014

10.מזכירות העירייההחלטת מועצה 3/2014-14 בתאריך 24.02.2014

11.מזכירות העירייהפרוטוקול מועצה 3/2014-14 בתאריך 24.02.2014

12.מזכירות העירייההחלטת מועצה 2/2014-14 מתאריך 24.02.2014

13.מזכירות העירייהפרוטוקול מועצה 2/2014-14 מתאריך 24.02.2014

14.מזכירות העירייההחלטת מועצה טלפונית 1/2014-14 מתאריך 29.01.2014

15.מזכירות העירייההחלטת מועצה מס 6/2013-14 מיום 18.12.13

16.מזכירות העירייההחלטות מועצה 6/2013-14 מתאריך 18.12.2013

17.מזכירות העירייהפרוטוקול+תמלול מועצה 6/2013-14 מתאריך 18.12.2013

18.מזכירות העירייהפרוטוקל+תמלול מועצה 5/2013-14 מתאריך 18.12.2013

19.מזכירות העירייהפרוטוקל+תמלול מועצה 4/2013-14 מתאריך 18.12.2013

20.מזכירות העירייהפרוטוקול+תמלול מועצה 3/2013-14 מתאריך 27.11.2013

21.מזכירות העירייההחלטת מועצה 3/2013-14 מתאריך 27.11.2013

22.מזכירות העירייהפרוטוקל+תמלול מועצה 2/2013-14 מתאריך 27.11.2013

23.מזכירות העירייהפרוטוקל+תמלול מועצה 1/2013-14 מתאריך 12.11.2013

24.מזכירות העירייההחלטת מועצה 1/2013-14 מתאריך 12.11.2013

25.מחלקת הכנסותצו הארנונה לשנת 2014

26.מזכירות העירייהפרוטקול+תמלול מועצה 3/2013-14 מתאריך 27.11.2013

27.מזכירות העירייהפרוטקול+תמלול מועצה 2/2013-14 מתאריך 27.11.2013

28.מזכירות העירייההחלטות מועצה 1/2013-14 מיום 12.11.2013

29.מזכירות העירייהפרוטוקול + תמלול מועצה 10-2013-13 מתאריך 2.9.2013

30.מזכירות העירייהפרוטוקול + החלטות מועצה (טלפונית)
7-2013-13 מתאריך 10.7.2013


31.מזכירות העירייהפרוטוקול + החלטות + תמלול מועצה
6-2013-13 מתאריך 26.6.2013


32.מזכירות העירייהפרוטוקול + תמלול מועצה 5-2013-13 מתאריך 30.5.2013

33.מזכירות העירייההחלטות מועצה 5-2013-13 מיום 30.5.2013

34.מזכירות העירייההחלטות + תמלול מועצה 4-2013-13 מתאריך 20.3.2013

35.מזכירות העירייההחלטות + תמלול מועצה 3-2013-13 מתאריך 20.3.2013

36.מזכירות העירייההחלטות מועצה 2-2013-13 מתאריך 3.2.2013

37.מזכירות העירייההחלטות מועצה 4-2013-13 מיום 20.3.2013

38.מזכירות העירייההחלטות מועצה (טלפונית) 2-2013-13 מיום 3.2.2013

39.מזכירות העירייהפרוטוקול מועצה 1-2013-13 מתאריך 29.1.2013

40.מזכירות העירייההחלטות מועצה 1-2013-13 מיום 29.1.2013

41.מזכירות העירייהתמלול מועצה 1-2013-13 מתאריך 29.1.2013

42.מזכירות העירייההחלטות מועצה 14-2012-13 מיום 26.12.2012

43.מזכירות העירייהתמלול מועצה 12-2012-13 מתאריך 28.11.2012

44.מזכירות העירייהתמלול מועצה 11-2012-13 מתאריך 28.11.2012

45.מזכירות העירייהתמלול מועצה 10-2012-13 מתאריך 28.11.2012

46.מזכירות העירייההחלטות מועצה 09-2012-13 מיום 02.09.2012

47.מזכירות העירייההחלטות מועצה 13- 8/2012
מיום 2.9.2012


48.מזכירות העירייההחלטות מועצה 13- 7/2012
מיום 2.9.2012


49.מזכירות העירייהתמלול מועצה 07-08-09-2012-13 מיום 02.09.2012

50.מזכירות העירייההחלטות מועצה 06-2012-13 מיום 24.06.2012

51.מזכירות העירייהתמלול מועצה 06-2012-13 מיום 24.06.2012

52.מזכירות העירייההחלטות מועצה 05-2012-13 מיום 24.06.2012

53.מזכירות העירייהתמלול מועצה 05-2012-13 מיום 24.06.2012

54.מזכירות העירייההחלטות מועצה 02-2012-13 מיום 15.02.2012

55.מזכירות העירייהתמלול מועצה 02-2012-13 מיום 15.02.2012

56.מזכירות העירייההחלטת מועצה טלפונית 01-2012-13 מיום 03.01.2012

57.מזכירות העירייההחלטות מועצה 14-2011-13 מיום 21.12.2011

58.מזכירות העירייהתמלול מועצה 14-2011-13 מיום 21.12.2011

59.מזכירות העירייההחלטות מועצה 13-2011-13 מיום 21.12.2011

60.מזכירות העירייהתמלול מועצה 13-2011-13 מיום 21.12.2011

61.מזכירות העירייההחלטות מועצה 12-2011-13 מיום 30.11.2011

62.מזכירות העירייהתמלול מועצה 12-2011-13 מיום 30.11.2011

63.מזכירות העירייההחלטות מועצה 11-2011-13 מיום 30.11.2011

64.מזכירות העירייהתמלול מועצה 11-2011-13 מיום 30.11.2011

65.מזכירות העירייהתמלול מועצה 10-2011-13 מיום 02.11.2011

66.מזכירות העירייההחלטות מועצה 9-2011-13 מיום 22.09.2011

67.מזכירות העירייהתמלול מועצה 9-2011-13 מיום 21.09.2011

68.מזכירות העירייההחלטות מועצה 8-2011-13 מיום 21.09.2011

69.מזכירות העירייהתמלול מועצה 8-2011-13 מיום 21.09.2011

70.מזכירות העירייההחלטות מועצה 7-2011-13 מיום 17.08.2011

71.מזכירות העירייהתמלול מועצה 7-2011-13 מיום 17.08.2011

72.מזכירות העירייההחלטות מועצה 6-2011-13 מיום 13.07.2011

73.מזכירות העירייהתמלול מועצה 6-2011-13 מיום 13.07.2011

74.מזכירות העירייההחלטות מועצה 5-2011-13 מיום 16.05.2011

75.מזכירות העירייהתמלול מועצה 5-2011-13 מיום 16.05.2011

76.מזכירות העירייההחלטות מועצה 4-2011-13 מיום 16.05.2011

77.מזכירות העירייהתמלול מועצה 4-2011-13 מיום 16.05.2011

78.מזכירות העירייההחלטות מועצה 3.2011-13 מיום 16.03.2011

79.מזכירות העירייהתמלול מועצה 3-2011-13 מיום 16.03.2011

80.מזכירות העירייההחלטות מועצה 02.2011-13 מיום 16.03.2011

81.מזכירות העירייהתמלול מועצה 2-2011-13 מיום 16.03.2011

82.מזכירות העירייההחלטות מועצה טלפונית 01.2011-13 מיום 13.01.2011

83.מזכירות העירייההחלטות מועצה 12.2010-13 מיום 27.12.2010

84.מזכירות העירייהתמלול מועצה 12.2010-13 מיום 27.12.2010

85.מזכירות העירייההחלטות מועצה 11.2010-13 מיום 27.12.2010

86.מזכירות העירייהתמלול מועצה 11.2010-13 מיום 27.12.2010

87.מזכירות העירייההחלטות מועצה 10.2010-13 מיום 30.11.2010

88.מזכירות העירייהתמלול מועצה 10.2010-13 מיום 30.11.2010

89.מזכירות העירייההחלטות מועצה 9.2010-13 מיום 30.11.2010

90.מזכירות העירייהתמלול מועצה 9.2010-13 מיום 30.11.2010

91.מזכירות העירייההחלטות מועצה 8.2010-13 מיום 06.10.2010

92.מזכירות העירייהתמלול מועצה 8.2010-13 מיום 06.10.2010

93.מזכירות העירייההחלטות מועצה 7.2010-13 מיום 06.10.2010

94.מזכירות העירייהתמלול מועצה 7.2010-13 מיום 06.10.2010

95.מזכירות העירייהתמלול מועצה 6.2010-13 מיום 06.10.2010

96.מזכירות העירייההחלטות מועצה 6.2010-13 מיום 06.10.2010

97.מזכירות העירייההחלטות מועצה 5.2010-13 מיום 11.08.2010

98.מזכירות העירייהתמלול מועצה 5/2010-13 מתאריך 11.08.2010

99.מזכירות העירייההחלטות מועצה 4.2010-13 מיום 02.06.2010

100.מזכירות העירייהתמלול מועצה 4.2010-13 מיום 06.06.2010

101.מזכירות העירייההחלטות מועצה 3.2010-13 מיום 02.06.2010

102.מזכירות העירייהתמלול מועצה 3.2010-13 מיום 06.06.2010

103.מזכירות העירייההחלטות מועצה 2.2010-13 מיום 02.06.2010

104.מזכירות העירייהתמלול מועצה 2.2010-13 מיום 06.06.2010

105.מזכירות העירייההחלטות מועצה 1.2010-13 מיום 04.03.2010

106.מזכירות העירייהתמלול מועצה 1.2010-13 מיום 04.03.2010

107.מזכירות העירייההחלטות מועצה 12/2009-13 מיום 23/12/2009

108.מזכירות העירייהתימלול מועצה 12/2009-13 מיום 23/12/2009

109.מזכירות העירייהתימלול מועצה 11/2009-13 מיום 23/12/2009

110.מזכירות העירייההחלטות מועצה 11/2009-13 מיום 23/12/2009

111.מזכירות העירייהתימלול מועצה 10/2009-13 מיום 18/11/2009

112.מזכירות העירייההחלטות מועצה 10/2009-13 מיום 18/11/2009

113.מזכירות העירייההחלטות מועצה 9/2009-13 מיום 18/11/2009

114.מזכירות העירייהתימלול מועצה 9/2009-13 מיום 18/11/2009

115.מזכירות העירייההחלטות מועצה 8/2009-13 מיום 18/11/2009

116.מזכירות העירייהתימלול מועצה 8/2009-13 מיום 18/11/2009

117.מזכירות העירייההחלטות מועצה 7.2009-13 מיום 13.10.2009

118.מזכירות העירייהתימלול מועצה 7.2009-13 מיום 13.10.2009

119.מזכירות העירייההחלטות מועצה 6.2009-13 מיום 5.8.2009

120.מזכירות העירייהתימלול מועצה 6.2009-13 מיום 5.8.2009

121.מזכירות העירייהתימלול מועצה 5.2009-13 מיום 5.8.2009

122.מזכירות העירייההחלטות מועצה 5.2009-13 מיום 5.8.2009

123.מזכירות העירייההחלטות מועצה 4.2009-13 מיום 20.5.2009

124.מזכירות העירייהתימלול מועצה 4.2009-13 מיום 20.5.2009

125.מזכירות העירייהתימלול מועצה 3.2009-13 מיום 20.5.2009

126.מזכירות העירייההחלטות מועצה 3/2009-13 מיום 20/5/2009

127.מזכירות העירייההחלטות מועצה 2.2009-13 מיום 28.1.2009

128.מזכירות העירייהתמלול מועצה 2.2009-13 מיום 28.1.2009

129.מזכירות העירייההחלטות מועצה 1.2009-13 מיום 28.1.2009

130.מזכירות העירייהתימלול מועצה 1.2009-13 מיום 28.1.2009

131.מזכירות העירייהתמלול מועצה 3.2008-13 מיום 17.12.2008

132.מזכירות העירייההחלטות מועצה 3.2008-13 מיום 17.12.2008

133.מזכירות העירייהתימלול מועצה 2.2008-13 מיום 10.12.2008

134.מזכירות העירייההחלטות מועצה 2.2008-13 מיום 10.12.2008

135.מזכירות העירייהפרוטוקול מועצה חגיגי 1.2008-13 מיום 10.12.2008

136.מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 11.2007 מיום 26.12.2007

137.מזכירות העירייהתמלול מועצה 12- 11.2007 מיום 26.12.2007

138.מזכירות העירייהתמלול מועצה מספר 12- 11.2007 מיום 28.12.2007

139.מזכירות העירייהתימלול מועצה מס 12- 10.2007 מיום 26.12.2007

140.מזכירות העירייההחלטות מועצה מס 12- 9.2007 מיום 28.11.2007

141.מזכירות העירייהתימלול מועצה מס 12- 9.2007 מיום 28.11.2007

142.מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 08.2007 מיום 28.11.2007

143.מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 11.2007 מיום 26.12.2007

144.מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 7.2007 מתאריך 21.11.2007

145.מזכירות העירייהתימלול מועצה 12- 7.2007 מיום 21.11.2007

146.מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 6.2007 מיום 21.11.2007

147.מזכירות העירייהתימלול מועצה 12- 6.2007 מיום 21.11.2007

148.מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 5.2007 מיום 25.9.2007

149.מזכירות העירייהתימלול מועצה 12- 5.2007 מיום 25.1.2007

150.מזכירות העירייההחלטות מועצה 4.2007-12 מיום 18.7.2007

151.מזכירות העירייהתימלול מועצה 4.2007-12 מיום 18.7.2007

152.מזכירות העירייההחלטות מועצה 3.2007-12 מיום 4.6.2007

153.מזכירות העירייהתימלול המועצה 12- 3.2007 מיום 4.6.2007

154.מזכירות העירייההחלטות מועצה 12 – 2.2007 מיום 19.3.2007

155.מזכירות העירייהתימלול מועצה 12 – 2.2007 מיום 19.3.2007

156.מזכירות העירייההחלטות מועצה 12- 1.2007 מיום 28.2.2007

157.מזכירות העירייהתימלול מועצה 12- 1.2007 מיום 28.2.2007

158.מזכירות העירייהחוק חופש המידע תשנ"ח 1998 רבדים בחקיקה

159.מזכירות העירייהתקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט 1999

חזרה לעמוד הקודם
Facebook